Omdat groot onderhoud plaatsvindt zijn ook de gaswinlocaties waarvan het aardgas via ondergrondse leidingen naar de gasbehandelingslocatie Vries-4 getransporteerd wordt tijdelijk buiten bedrijf. Dit betreft onder andere de locatie Vries-2 gelegen aan de Zwartedijk. Op deze locatie wordt klein onderhoud uitgevoerd. Vanaf begin augustus worden op de locaties al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De omgeving ondervindt naar verwachting weinig tot geen overlast van deze werkzaamheden.

Wat merkt u als omwonenden van ons werk?

Zodra de onderhoudswerkzaamheden beginnen wordt de installatie ‘drukvrij’ gemaakt. Bij het ‘drukvrij’ maken van de installatie wordt aardgas dat nog in de leidingen zit door middel van een fakkel afgelaten, het is dan mogelijk dat er tijdelijk een vlam zichtbaar is. 

Op de locatie zal tijdelijk een hijskraan aanwezig zijn, ook vinden er van en naar de locatie meer transporten plaats dan normaal. Het werk wordt uitgevoerd tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Er wordt bij voorkeur niet in het weekend gewerkt, wel kunnen er dan transporten van en naar de locatie zijn. Mogelijk dat er meer geluid hoorbaar is tijdens de onderhoudsperiode. NAM doet er alles aan om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Contact

Voor meer informatie of vragen over onze werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Smit van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoonnummer 0592-364757. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM, bereikbaar via telefoonnummer 0592-364000.