Onderzoek zwaartekracht

NAM start op 11 september 2015 een nieuwe zwaartekrachtmeting op 92 locaties boven het Groningen-gasveld. Dit is een van de manieren waarop NAM de ondergrond nauwkeurig in kaart wil brengen. Afwijkingen in de zwaartekracht tussen de ene locatie en de andere zeggen namelijk iets over de samenstelling van de ondergrond. Dit zou kunnen betekenen dat inwoners van Loppersum iets lichter zijn dan die in Slochteren, al zijn die verschillen te klein om met een weegschaal te meten.

Ondergrond in kaart brengen
Met het onderzoek naar de zwaartekracht wil NAM meer leren over de gevolgen van gaswinning op watervoerende lagen op zeer grote diepte (circa drie kilometer diepte). NAM wil weten of dit water door de drukafname in het gasveld naar het gasveld toestroomt. De zwaartekrachtmetingen zullen worden uitgevoerd door Quad Geometrics in samenwerking met Technische Universiteit Delft, in de weken 37, 38 en 39. De eerste resultaten worden begin 2016 verwacht. NAM zal deze bekendmaken op feitenencijfers.namplatform.nl.

92 punten worden drie keer gemeten
De onderzoekers meten de zwaartekracht op 92 plekken met drie sensoren in metalen cilinders. Elke meting neemt ongeveer een uur in beslag. Getijden, waterstanden en verkeer beïnvloeden de metingen. Daarom wordt op elke plek twee tot drie keer gemeten op verschillende momenten. Dit is ook waarom zowel gedurende de dag als in de nacht wordt gemeten. Drie teams van 2 tot 3 personen werken rond de klok.

Time-lapse van zwaartekracht
Er zijn tot nu toe vier zwaartekrachtmetingen uitgevoerd boven het Groningen-gasveld: in 1978, 1984, 1988 en 1996. Deze nieuwe meting maakt het mogelijk een ‘time-lapse’ van de zwaartekracht te maken. Ten opzichte van de vorige metingen is het aantal meetlocaties sterk uitgebreid. NAM heeft voor ogen om de zwaartekrachtmeting over ongeveer vijf jaar te herhalen. Het zwaartekrachtonderzoek is onderdeel van het aardbevingsonderzoek, dat het effect van gaswinning op de veiligheid bestudeert. Ook op andere manieren wordt de ondergrond in detail in kaart gebracht, bijvoorbeeld door de installatie van geofoons of met behulp van satellieten.

Meer informatie over het aardbevingsonderzoek vindt u hier.