Doel van het onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van de schades die door inwoners gemeld zijn. Arcadis is door NAM gevraagd de mogelijke oorzaken vast te stellen. Daarbij zijn onder meer de bodemsoort, het waterpeil en de effecten van de ondergrondse gasopslag Norg onderzocht. De conclusies van Arcadis in het kort:

  1. Op basis van het schadebeeld zijn afwijkingen of tekortkomingen in de constructie, vervorming en autonome zetting als oorzaken beoordeeld die het meest van invloed zijn.
  2. Trillingen als gevolg van gasopslag en gasproductie (incl. de in het verleden opgetreden bevingen) zijn te gering geweest om schade te kunnen veroorzaken.
  3. Bodemdaling en bodemvervorming zijn uit te sluiten als schadeoorzaak.

Een toelichting op de conclusies en begrippen zijn in bijgevoegde rapportages te lezen.

Download hier “Hoofdrapport onderzoeksgebied Steenbergen”

Download hier “Bijlage 1 / Bodem- en waterapecten gebouwschade deelgebied Steenbergen”

De inwoners die bij het onderzoek zijn betrokkenen worden door Arcadis benaderd voor een toelichting op de rapportages. NAM en de inwoners blijven daarnaast in gesprek over het onderzoek en de schademeldingen.