Op dinsdag 7 juli maakte Centrum Veilig Wonen bekend dat er een principeakkoord is bereikt tussen acht woningbouwcorporaties, de ministeries van BzK en EZ, NAM en Centrum Veilig Wonen over het bouwkundig versterken van 1.650 huurwoningen in de provincie Groningen. Centrum Veilig Wonen verzorgt op afstand van NAM de coördinatie van schadeherstel, versterken en verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied.

Pilot en grootschalige uitrol

Na de zomervakantie start een pilot met 150 gezinswoningen uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Als de uitvoering goed verloopt, wordt daarna verder gegaan met een grootschalige aanpak van 1.500 woningen. Naast het versterken worden er ook isolerende maatregelen getroffen, waardoor de woningen comfortabeler en betaalbaarder worden voor de bewoners.

Deelnemende woningbouwcorporaties

De betrokken woningbouwcorporaties zijn: Stichting Uithuizer Woningbouw (Eemsmond), Woningstichting de Delthe (Eemsmond), Woongroep Marenland (Appingedam, Eemsmond, Loppersum en Delfzijl), Woningstichting Groninger Huis (Menterwolde, Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Ten Boer en Winsum), Stichting Woningbouw Slochteren (Slochteren), Woningcorporatie Acantus (Noordoost en Oost Groningen), Woonzorg Nederland. Betreffende gemeenten: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum.