Productiecijfers NAM 2014*

  • Totale gaswinning door NAM in 2014: 55,0 miljard m3 (2013: 70,6 miljard m3)
  • Groningen-gasveld: 42,4 miljard m3 (2013: 53,9 miljard m3)
  • Kleinere gasvelden op land en zee: 12,6 miljard m3 (2013: 16,7 miljard m3)
  • Olieproductie uit Schoonebeek en kleine velden in West-Nederland: 677.000 m3 (2013: 598.000 m3)

Groningen-gasveld

In januari 2014 kondigde minister Kamp twee beperkingen aan voor gasproductie uit het Groningen-gasveld; een plafond op de jaarproductie van 42,5 miljard m3, inclusief maximaal 3 miljard m3 uit vijf productielocaties in en rond de gemeente Loppersum. De beperkingen zijn onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op veiligheid en leefbaarheid in de provincie Groningen, waarmee ook in de toekomst verantwoord gas kan worden gewonnen. Met een totale productie uit het Groningen-gasveld van 42,4 miljard m3, inclusief 2,6 miljard m3 uit de vijf productielocaties rondom Loppersum sluit de gerealiseerde productie hier nauw op aan.

Gasproductie ‘kleine velden’ NAM wint ook aardgas uit kleinere gasvelden dan Groningen, zowel op land als op zee. Deze ‘kleine velden’ in Nederland worden met voorrang geproduceerd. Daarmee wordt het Groningenveld zoveel mogelijk gespaard, naast de door de overheid ingestelde productiebeperking. NAM-directeur Gerald Schotman hierover: “Helaas raken de kleine gasvelden geleidelijk leger. Daarom gebruikt NAM nieuwe technologie zoals zeep- en stikstofinjectie, maar ook goedkopere boortechnieken, om meer van de aanwezige gasvoorraden te kunnen winnen.

Bovendien hebben we kostenbesparende maatregelen genomen om de productie zo lang mogelijk economisch te houden en daardoor zoveel mogelijk van de gasvoorraden te winnen. Hoewel we hiermee de laatste jaren succes hebben geboekt, is de afname van de productiecapaciteit onafwendbaar. Om toch te kunnen voldoen aan de vraag produceren wij daarom het overgrote deel uit het Groningen-veld, met een door de minister opgelegd maximum in 2014 van 42,5 miljard kubieke meter. Met deze gebalanceerde gasproductie helpen we Nederland warm te houden in de winter”.

Oliewinning

In 2014 produceerde NAM 677.000 m3 olie. Het grootste deel van de productie komt uit het olieveld bij het Drentse Schoonebeek. NAM kon daar in 2011 de productie hervatten door de inzet van innovatieve technologie. Hierbij gaat het om het injecteren van stoom, het gebruik van hoog rendementspompen en horizontaal geboorde putten. Verder wint NAM olie uit enkele velden in West-Nederland.

Productiecijfers voor gas zijn weergegeven in ‘normaal kubieke meter’ (Nm3). Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter.