De Raad van State boog zich woensdag 1 april 2015 over een tweetal verzoeken omhangende de beroepsprocedure de productie uit het Groningen-gasveld geheel of gedeeltelijk te beperken.

Minister Kamp van Economische Zaken maakte 29 januari 2015 het definitieve instemmingsbesluit bekend over gaswinning van het Groningen-gasveld. De termijn waarbinnen het beroep moet worden aangetekend is inmiddels verstreken. Er zijn twee verzoeken aan de Raad van State gedaan om te bepalen dat hangende die beroepsprocedure de productie uit het Groningen-gasveld geheel of gedeeltelijk moet worden beperkt. NAM is als belanghebbende bij de procedures betrokken en nam ook deel aan de zitting. NAM wacht nu de uitspraak van de voorzieningenrechter af. Die wordt binnen twee weken verwacht.