Man met kind achterop fiets fietsend langs bomen in de verte een huis

Assen 9 februari 2015 – Vandaag heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt die de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen moeten verbeteren. NAM heeft kennisgenomen van de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 9 februari, waarin de Minister aankondigt de productie tot 1 juli 2015 te beperken tot 16,5 miljard m3.
Aanvulling 11-02-2015: In afwachting van formalisering van dit besluit is NAM bezig operationele voorbereidingen te treffen. 

Gerald Schotman, directeur van NAM: “De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de maatschappelijke impact van aardbevingen alleen kan worden opgelost met steun en inbreng van alle betrokken partijen. Ik verwacht dat de aanvulling op het Bestuursakkoord, waaronder een Nationaal Coördinator voor Groningen, hieraan een bijdrage zal leveren.”

Publieke regie is noodzakelijk voor de uitvoering van de maatregelen uit het Bestuursakkoord. Gerald Schotman: “Publieke regie is nodig bij de weging van de risico’s, bij de beperking van de overlast en bij het uitvoeren van het preventieve versterkingsprogramma. De aanstelling van een Nationaal Coördinator maakt hierbij het verschil en helpt maatregelen efficiënt en consistent uit te voeren.”

Schotman: “Het versterken van gebouwen blijft op korte termijn de meest effectieve maatregel om de veiligheid te vergroten. Wij hebben met het Centrum Veilig Wonen (CVW) capaciteit opgezet voor het veiliger maken van 3.000 woningen in 2015 en 5.000 woningen in 2016. De jaren daarna zal de capaciteit misschien verder worden opgevoerd maar dat hangt sterk af van de uitkomsten van alle studieprogramma’s die lopen. Ook daar wordt momenteel veel vooruitgang geboekt. Het versterkingsprogramma begint met de meest kwetsbare gebouwen in het gebied waar de dreiging van aardbevingen het grootst is, in en rond Loppersum.”

Over de overige maatregelen in het aanvullend bestuursakkoord: NAM ondersteunt een proef met een garantstellingsfonds dat eigenaren helpt met kosten van achterstallig onderhoud bij schadeherstel en versterken. Ook zal aan de aanpassing van de regeling voor nieuwbouw worden gewerkt. Het gebied voor de waardevermeerderingsregeling en de toegang tot de Commissie Bijzondere Situaties zal worden uitgebreid met de gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Met de stad Groningen zal verder worden gesproken over de aanpak van specifieke gebouwen en projecten. Hiervoor zal extra geld worden gereserveerd.

Schotman: “Wij delen de zorg om de woningmarkt in het gebied. Wij zullen daarom doorgaan met de huidige regeling voor waardedaling, waar al 300 mensen een aanvraag voor hebben ingediend. Ook willen wij onderzoeken of een beperkte opkoopregeling kan bijdragen aan het oplossen van het gevoel van sommige bewoners dat zij opgesloten zitten.”

Schotman besluit: “NAM realiseert zich dat er een lange weg te gaan is in alles wat er moet gebeuren om de uitdagingen en overlast van aardbevingen aan te pakken en te beperken.  Iedereen zal zich de komende jaren hiervoor hard moeten inzetten om deze klus te klaren.”