Huis met zonnepanelen op dak en molen in de verte

In het bestuurlijk akkoord tussen het kabinet, de provincie, 9 betrokken gemeenten en NAM is afgesproken dat NAM een bedrag van 125 miljoen euro beschikbaar stelt voor waardevermeerdering van woningen. Op 9 februari 2015, bij de aankondiging van een pakket aan extra maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in Noordoost-Groningen te verbeteren, voegde minister Kamp hier de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde aan toe. Met de tijdelijke regeling kunnen bewoners financiële vergoeding aanvragen voor het duurzaam investeren in energiebesparende maatregelen, waarmee de waarde van de woning vermeerdert. Samen met de Dialoogtafel wordt vervolgens gewerkt aan een definitieve regeling.

Klik hier om u aan te melden voor de tijdelijke regeling waardevermeerdering.