“Wat wilt u de Dialoogtafel meegeven?” Deze vraag stond centraal tijdens de RIG thema-avond in Loppersum op donderdag 28 mei 2015. De Dialoogtafel Groningen zet zich sinds een jaar in voor de regio waar aardbevingen plaatsvinden. De Dialoogtafel wil breed gedragen maatregelen tot stand laten komen, die de negatieve invloed van aardbevingen door gaswinning kunnen compenseren en perspectief kunnen terugbrengen voor de regio.

Voorzitter van de Dialoogtafel Jacques Wallage gaf tijdens de inleiding van deze thema-avond aan waar de tafel voor staat en waar zij op dit moment mee bezig zijn. “Wanneer een woning beperkt versterkt wordt, is er geen grote ingreep nodig, maar de kans op schade blijft een volgende keer aanwezig. Bij een hogere veiligheidsnorm is de ingreep groter, tot een flinke verbouwing of sloop aan toe. Wat betekent dat voor de historische elementen en het materiaalgebruik? Hier moeten wij met elkaar over spreken. Ook de meningsverschillen over wanneer iets schade is en wanneer niet, moeten weg. Het is goed dat de Nationaal Coördinator Groningen dit op gaat pakken.”

Vier thematafels
Na de inleiding werd de deelnemers gevraagd mee te praten over de volgende vier thema’s die ook op de Dialoogtafel voorliggen: leefbaarheid, bouwkundig versterken, schadeafhandeling en de Dialoogtafel. Elk thema werd aan een tafel besproken met een vertegenwoordiger van de Tafel. Met kleine groepen per tafel was er voor iedere deelnemer genoeg ruimte om zijn of haar ideeën en opmerkingen over het thema mee te geven aan de Dialoogtafel.

Ideeën en tips
De volgende opmerkingen, ideeën en tips zijn door de deelnemers meegegeven aan de Dialoogtafel:

  • Schadeafhandeling: Er leeft een gevoel van willekeur bij de beoordeling van schade. Gelijkwaardigheid in het beoordelen van schade komt betrouwbaarheid ten goede. Er is verbetering mogelijk in de wijze waarop het schaderapport wordt opgesteld. Minder jargon zorgt ervoor dat technische kennis niet noodzakelijk is om de inhoud te begrijpen. Er zijn ook kansen om inzichtelijker te maken wat je als bewoner van een huis met schade te wachten staat. Wijs actief op de risico’s.
  • Leefbaarheid: Bouw huurhuizen en zorg ervoor dat bewoners van de stad gaan wonen en forenzen in dit gebied. Dit kan dankzij goede ov-verbindingen, openbare instellingen en een prettige en veilige leefomgeving.
  • Bouwkundig versterken: Zorg ervoor dat bij de complexe gevallen sneller een knoop wordt doorgehakt. Laat eigenaren van een woning zelf de afweging maken wanneer zij zich wel of niet veilig voelen bij versterken.
  • Dialoogtafel: Waardevermindering en schadeafhandeling worden door de deelnemers als belangrijke aandachtspunten gezien. De deelnemers zien deze thema’s graag als prioriteit.