Donderdag 28 mei vindt in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) een thema-avond plaats. Het onderwerp van deze avond is: de rol en werkwijze van de Dialoogtafel. Regelmatig worden er thema-avonden gehouden met verschillende onderwerpen rond gaswinning en aardbevingen in Groningen.

Uw mening is belangrijk
Tijdens de thema-avond op 28 mei gaan we graag met u in gesprek over de rol en de werkwijze van de Dialoogtafel en de thema’s Leefbaarheid, Bouwkundig versterken, Schadeafhandeling en de Rol van de Dialoogtafel. U bent bewoner en daardoor ervaringsdeskundige. Door in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en tot nieuwe, goede ideeën komen.

De Dialoogtafel is samengesteld uit bewoners(organisaties), ondernemers, bestuurders, Provincie Groningen, Rijksoverheid en NAM. Zij gaan aan deze Tafel met elkaar in gesprek over de effecten van gaswinning uit het Groningen-gasveld. De Dialoogtafel moet bijdragen aan het herstel van vertrouwen bij bewoners in Noordoost-Groningen.

Aanmelden
U dient zich via de gemeente Loppersum aan te melden om de informatiebijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst start donderdag 28 mei om 19.30 uur in de Raadszaal van de gemeente Loppersum en duurt tot 21.45 uur. De volgende thema-avond is op 25 juni. Die avond staat in het teken van het Centrum Veilig Wonen.

Verder lezen over dit onderwerp: