Wethouder Rudi Slager opende de avond. Daaropvolgend gaf vanuit NAM Martijn Kleverlaan uitleg over de tussenresultaten van het aardbevingsonderzoek.

Het studieprogramma is in 2012 gestart op verzoek van de minister en is gericht op het inschatten van de risico’s als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld. Bij dit studieprogramma zijn tientallen internationale onafhankelijke wetenschappers, universiteiten en onderzoeksinstituten betrokken.

In de dialoog die met het publiek ontstond, werd gesproken over verschillende zaken. Zo werd er getwijfeld aan de positie van NAM als opdrachtgever van het aardbevingsonderzoek. Hiernaast werden zorgen over schade uitgesproken. Ook gaf het publiek aan dat er onduidelijkheid is rondom het afwikkelen van schade door bodemdaling en dat men vooral veilig wil wonen.

Aan het einde van de avond gaf Rudi Slager mee dat het positief is, dat er steeds meer inzichten zijn over bijvoorbeeld grondsoorten en de relatie tot grondversnellingen, maar dat de uiteindelijke beslissers het doen van onderzoek niet als excuus mogen gebruiken in het keuzeproces.

Verder lezen over dit onderwerp: