Dinsdag 19 mei startte op de locatie Zeerijp de boring van een tweede onderzoeksput. De boortoren van NAM zal de komende tijd onafgebroken 24 uur per dag boren om deze ‘diepe geofoonput’ te realiseren. Om geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken zijn er geluidsnormen opgesteld waar NAM zich aan moet houden. Het geluid wordt tijdens de boring met hulp van speciale microfoons voortdurend gemeten.

NAM voert verschillende onderzoeken uit om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven het Groningen-gasveld beter te begrijpen. Met het installeren van diepe geofoons in de twee onderzoeksputten op de locatie bij Zeerijp kan beter worden gemeten op welke diepte bevingen in de ondergrond plaatsvinden. Dat is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de grond aan de oppervlakte beweegt bij een aardbeving.

Eind 2014 werd in Zeerijp de eerste diepe geofoonput geboord. De boring van de tweede diepe geofoonput zal naar verwachting eind augustus 2015 worden afgerond. De geofoons worden geplaatst zodra de tweede put gereed is. Nu al zijn de analyses van metingen van de tijdelijke diepe geofoons beschikbaar via NAMplatform Feiten & Cijfers. De nieuwe putten zijn speciaal ontworpen voor geofoons en stellen ons in staat om nog betere analyses te doen.

We nemen tijdens deze boring ook gesteentemonsters uit de diepe ondergrond, over een totale lengte van 180 meter. Onderzoek van deze monsters moet meer informatie geven over de sterkte en samendrukbaarheid van het gashoudende gesteente op drie kilometer diepte. Tijdens de boring meten we met behulp van gevoelige microfoons voortdurend het geluid. Daarmee houden we in de gaten of de afgesproken geluidsnormen niet worden overschreden.

Om veilig te kunnen werken is het terrein ‘s nachts verlicht. Uiteraard proberen we de overlast van de boring zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Bij voldoende belangstelling organiseert NAM een inloopbijeenkomst in Zeerijp. Hiermee willen we omwonenden en andere geïnteresseerde bewoners van de regio informeren over de werkzaamheden en de techniek die wordt gebruikt om aardbevingen te meten.

Overlast of meer weten?
Voor vragen over de boring, of voor het melden van overlast kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen (0592 36 32 20).
U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.

Verder lezen over dit onderwerp: