Begin dit jaar berichtten diverse media over lekkages in de waterinjectieputten op de voormalige gaswinlocatie van NAM aan de Boortorenweg in Tubbergen. Op de website staat precies uitgelegd hoe dit zat. Eén put op deze locatie (TUB7) is eind 2013 uit bedrijf genomen door NAM voor onderhoud en  reparatie. Ook heeft NAM een andere put (TUB10) op dezelfde locatie gecontroleerd. Uit die controle bleek dat er geen risico was op lekkage bij deze put en dat reparatie hier niet aan de orde was. De resultaten van deze inspecties zijn destijds gedeeld met de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

NAM neemt de aanbevelingen van SodM over om vaker controles van de putten uit te voeren. NAM zal ook deze resultaten wederom delen met SodM , zodat voor iedereen transparant zal zijn dat het injecteren van water in de diepe ondergrond op een veilige manier wordt uitgevoerd.

Bekijk het nieuwsbericht van SodM