De schoolbesturen Marenland en Noordkwartier hebben in overleg met de gemeente Loppersum een plan opgesteld om te starten met het bouwkundig versterken van twee scholen in Loppersum. Het gaat om CBS Roemte (onderdeel van Noordkwartier) en OBS Prinses Beatrix (onderdeel van Marenland). Het bouwkundig versterken van de scholen zal gepaard gaan met uitgebreide verbouwingswerkzaamheden wat veel overlast zal veroorzaken voor de scholen. Daarom heeft de gemeente Loppersum er samen met de schoolbesturen voor gekozen om de scholen tijdelijk te huisvesten in een ander gebouw. Ouders zijn hierover op donderdagavond 29 januari geïnformeerd door de gemeente Loppersum en de schoolbesturen.

Programma bouwkundig versterken
NAM is het programma bouwkundig versterken gestart, beginnend in Loppersum, de kern van het aardbevingsgebied, om gebouwen veiliger te maken. Het versterken van deze twee scholen is hier onderdeel van. NAM gaat ondertussen ook door met inspecteren van scholen. Dit jaar volgen er, tot en met de zomervakantie, nog ruim 100 inspecties. De gegevens van deze inspecties worden gebruikt om eventuele risicovolle elementen te identificeren en op korte termijn – binnen twee weken – weg te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van een zwakke schoorsteen. Ook zijn de inspecties bedoeld om te bepalen wat de beste maatregelen zijn voor het versterken van de schoolgebouwen.

Integraal plan
De 9 kerngemeenten in het aardbevingsgebied en de schoolbesturen werken samen met NAM aan de verdere uitrol van het programma bouwkundig versterken van scholen. De 9 gemeenten hebben een onafhankelijke procesregisseur aangesteld om dit te begeleiden.