De komende maanden breidt TNO in opdracht van NAM het netwerk aan gebouwsensoren verder uit. Deze sensoren registreren in detail alle trillingen waar gebouwen aan worden blootgesteld. Tot eind mei 2015 gaan we opnieuw op zoek naar deelnemers aan dit onderzoek. Op woensdag 25 maart is met de uitbreiding gestart: de metingen van de gebouwsensor in het gemeentehuis van Haren zijn vanaf nu live te volgen via NAMplatform Feiten & Cijfers. Interesse om deel te nemen aan een meerjarig onderzoek?

Waarom meedoen?
Met een gebouwsensor krijgt u toegang tot een persoonlijke webomgeving waarin u de meetgegevens van uw sensor kunt bekijken. Ook de historische metingen zijn op te vragen en registraties na een aardbeving worden in detail vastgelegd. Verder worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over de onderzoeksresultaten van de diverse studies die lopen. Deelnemers aan dit onderzoek worden daarvoor uitgenodigd.

Beperkt aantal sensoren beschikbaar
Het aantal beschikbare sensoren is beperkt. Op basis van verschillende criteria wordt een keuze gemaakt welke gebouwen in aanmerking komen voor het onderzoek. Zo kijken we onder meer naar het type bouw, het type ondergrond en de nabijheid van KNMI-sensoren.

Metingen publieke gebouwen live te volgen
In 2014 zijn in totaal ruim 200 gebouwsensoren geïnstalleerd aan gebouwen in de regio boven het Groningen-gasveld. Deze sensoren leveren waardevolle data over de effecten van aardbevingen op gebouwen en geven deelnemers inzage in de trillingen waaraan hun woning wordt blootgesteld. Meetgegevens van sensoren in publieke gebouwen worden realtime gepubliceerd via NAMplatform Feiten & Cijfers.