Meetaparatuur in een tent, op de achtergrond twee manen en een busje met open achterklep

TU Delft voerde van 3 t/m 5 februari 2015, metingen uit aan een voormalig schoolgebouw, De Lessenaar in Ten Post, gemeente Ten Boer. Deze metingen geven inzicht in hoe het gebouw reageert op trillingen. Dit zegt mogelijk ook iets over vergelijkbare gebouwen.

Om te kunnen bepalen in hoeverre een gebouw bestand is tegen aardbevingen, hebben we gedetailleerde gegevens van dat gebouw nodig. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald of een gebouw versterkt moet worden en op welke wijze. Dit begint met visuele inspecties waarvoor inspectieteams vanaf de openbare weg gebouwen in kaart brengen. Voor de Lessenaar kijken we hoe het gebouw reageert op trillingen. Deze informatie wordt gebruikt om berekeningen te calibreren. Zo kunnen we beter bepalen waar we moeten beginnen met bouwkundig versterken. NAM voerde in 2014 ruim 4.000 inspecties uit. Centrum Veilig Wonen neemt deze taak vanaf januari 2015 gefaseerd over.

Verfijnde apparatuur

De metingen van TU Delft zijn aanvullend op de inspecties. Met een zogenoemde shaker en zeer verfijnde apparatuur meet TU Delft wat trillingen doen met het gebouw De metingen worden gedaan met verschillende meetopstellingen, waarbij de sensoren steeds om de twee tot drie uur op nieuwe plaatsen aan de muren bevestigd worden.

De gevoelige sensoren meten elke beweging van het gebouw. Ieder gebouw beweegt namelijk, ook als er geen aardbeving is. Een gebouw beweegt bijvoorbeeld door de wind, door iemand die door het gebouw loopt of door een vrachtwagen die voorbij rijdt.

Niet voelbare trillingen

De shaker is vlak naast het schoolgebouw geplaatst en zorgt voor onhoorbare en nauwelijks voelbare lokale trillingen. Door het gebruik van de shaker worden niet alleen dynamische eigenschappen van een gebouw gemeten, maar ook de invloed van de interactie tussen grond en gebouw.

Het gebouw in Ten Post is momenteel niet meer als school in gebruik, maar wordt anti-kraak verhuurd. De bewoners zijn geïnformeerd over de metingen. Tijdens de metingen zijn medewerkers van TU Delft in het pand aanwezig.