De thema-avond in het gemeentehuis van Loppersum van 25 juni stond in het teken van Centrum Veilig Wonen (CVW). CVW is sinds 5 januari 2015 actief en is opgericht om op afstand van NAM de afwikkeling van aardbevingsschade voortvarend op te pakken en te organiseren. Bewoners melden hun schade nu bij het CVW; daarvoor deed NAM de schadeafhandeling zelf. Naast de schadeafhandeling zijn andere taken van het CVW het veiliger maken en het verduurzamen van woningen.

Operationeel directeur Frans van der Meer en manager schadeafhandeling Frank van Alphen van CVW startten de avond met een toelichting over de werkwijze van CVW en over het schadeherstelproces. Als blijkt dat een woning veiliger gemaakt moet worden, wordt er voor de schademelder een vaste ‘casemanager’ vanuit CVW aangesteld. De casemanager houdt de schademelder op de hoogte van de ontwikkelingen in het proces. Van der Meer en Van Alphen legden alle stappen in het proces van schademelding tot aan schadeherstel uit.

Na deze toelichting zijn de deelnemers in kleine groepjes uiteengegaan om gezamenlijk tips en adviezen te formuleren voor CVW. Veel deelnemers hebben ervaring met CVW en het melden van schade. CVW wilde van hen graag weten: hoe zou volgens u het contact met CVW moeten verlopen, wat vindt u nou echt belangrijk en waar zitten uw zorgen?

Een aantal tips/adviezen die uit deze gesprekken naar voren kwamen zijn:
– Maak het proces van schadeafhandeling beter inzichtelijk: waar sta ik als schademelder in het proces, wat gaat er met mijn woning gebeuren, en wat staat mij nog te wachten?
– Leg nog beter uit wat bouwkundig versterken is en wat daarbij komt kijken.
– Combineer waar dat mogelijk is schadeherstel meteen met bouwkundig versterken.
– Zorg ervoor dat de informatievoorziening bij en door de casemanager aan de schademelder altijd up to date is.

CVW neemt deze en vele andere tips en adviezen die voorbij kwamen tijdens de avond mee. Dankzij een avond als deze hoort CVW wat er speelt bij schademelders, hoe zij de communicatie met CVW ervaren en wat er verbeterd kan worden. Want alleen met behulp van de bewoners kan CVW de processen optimaliseren. Loco-burgemeester Bé Schollema sloot de avond af en gaf de bezoekers mee: “Het zit niet in onze mentaliteit om snel aan de bel te trekken, maar dat moeten we wel doen. Iedereen heeft de beste intenties en door goed aan te geven wat er speelt kunnen we verder komen.”