Dinsdag 13 oktober vond in het gemeentehuis van Loppersum de RIG thema-avond plaats over het stimuleren van de regionale economie. Tijdens deze avond gingen ondernemers in gesprek met Marco Smit, directeur van Economic Board Groningen (EBG). De Economic Board is opgericht om de economie in het gebied boven het Groningen-gasveld te versterken. Hiervoor is € 97,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een periode van vijf jaar door NAM en de provincie Groningen.

Marco Smit: “Er zit heel veel kracht in dit gebied, hoe kun je het negatieve aardbevingen dossier een positieve draai geven? Door de economie in Groningen te stimuleren en werkgelegenheid te scheppen.”

Financiering
Economic Board Groningen wil op een laagdrempelige manier ervoor zorgen dat ondernemers met een goed idee financiering kunnen krijgen, en dat die financiering ook weer terugkomt. De EBG vindt het belangrijk dat er niet teveel voorwaarden zijn waaraan de ondernemers en hun idee moeten voldoen, behalve dat een goed en werkbaar plan is, met een redelijke kans dat de financiering terugverdiend wordt. Op dit moment werkt de EBG al samen met verschillende organisaties om ervoor te zorgen dat ondernemers aan financiering kunnen komen, zoals de Kredietunie, Ondernemershuis Noord-Groningen en de NOM.

Actieve gedachtewisseling
Dankzij diverse stellingen kwam tijdens deze avond een actieve gedachtewisseling op gang. Verschillende vragen kwamen daarbij aan de orde. Hoe ga je ondernemers bereiken? Hoe zitten financieringen precies in elkaar? Kan er ook bijgedragen worden aan bestaande bedrijven die zoeken naar innovaties?
Naast Marco Smit was Frank Vogelzang van Ondernemershuis Noord-Groningen in de zaal aanwezig zodat ook aan hem verschillende vragen gesteld konden worden. Ondernemers kunnen bij het Ondernemershuis Noord-Groningen terecht om hun ondernemersplan te laten checken op haalbaarheid. Er werd opgeroepen hier vooral gebruik van te maken.