Op de NAM-locatie Harkstede in Meerstad wordt geen aardgas gewonnen, de locatie wordt door NAM alleen gebruikt voor de observatie van het Groningse gasveld. De diepe geofoon wordt in de aanwezige put geplaatst. Voordat dit zover is worden er enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt een container geplaatst waarin de meetapparatuur staat opgesteld. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer twee weken in beslag, medio december is het werk afgerond.

Wat merkt de omgeving?

Direct omwonenden merken weinig van de werkzaamheden, maar anders dan gewoon zijn er nu wel activiteiten op de locatie. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er werknemers en  voertuigen op en bij de locatie aanwezig en wordt apparatuur gebruikt, dit geeft geringe overlast.

De werkzaamheden worden op werkdagen en bij daglicht uitgevoerd. Het kan bij uitzondering nodig zijn ’s avonds werkzaamheden uit te voeren. Om ’s avonds veilig te kunnen werken wordt de locatie verlicht. Lichthinder wordt voorkomen door het licht te richten op de werkplekken binnen de locatie.

Waarom plaatst NAM geofoons?

De NAM voert verschillende onderzoeken uit om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven het Groningen-gasveld beter te begrijpen. Met de plaatsing van een diepe geofoon bij Harkstede kan beter worden gemeten op welke diepte bevingen in de ondergrond plaatsvinden. Dat is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de grond aan de oppervlakte beweegt bij een aardbeving.

Overlast of meer weten?

Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen (0592 36 32 20). U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.

Meer informatie over gaswinning in Groningen vindt u op www.namplatform.nl