In 2012 bouwde NAM een luchtscheidingsinstallatie naast de bestaande locatie aan de Oshaarseweg in Koekange. Binnenkort begint NAM met werkzaamheden voor de tweede fase van het project. Zoals enkele jaren geleden al gecommuncieerd wordt het aantal locaties in gemeeente De wolden uitgebreid van zeven naar tien. 

Als de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd kunnen worden start eind augustus de aanleg van de locatie aan een doodlopend stuk van de Oshaarseweg, op dezelfde plaats waar in het verleden ook een NAM locatie lag. Begin september wordt gestart met de aanleg van een geheel nieuwe locatie aan de Koekangerveldweg.

De aanleg van deze twee locaties wordt eind november afgerond. De derde nieuwe locatie staat gepland aan het eind van de Kruisweg in Echten. De drie nieuwe locaties krijgen een oppervlakte van circa 75 bij 100 meter. Op de locatie komt een kleine unit te staan ter grootte van een fietsenschuur.

De aanleg van de pijpleidingen voor uitbreiding van het stikstofdistributienetwerk start naar verwachting half oktober. De pijpleiding loopt vanaf de NAM locatie naast het Eggedijkje via de Oshaarseweg naar de Koekangerveldweg. Zodra de aanleg van de nieuwe locaties en de uitbreiding van het stikstofdistributienetwerk afgerond is worden na de zomer van 2016 stapsgewijs elf putten geboord.  Het betreft hier putten die stikstof injecteren in het gasveld om zo het laatste aardgas uit het gasveld te duwen en dan te kunnen winnen.

Na zestig jaar productie is het De Wijk-gasveld bijna leeg; de druk is inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer vanzelf naar boven komt. Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen, het Aardgas+ project. De verwachting is dat er in totaal nog 2 miljard m3 gas uit gehaald wordt. Genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien. Het veld kan dan nog zo’n 10 tot 15 jaar mee.

NAM vindt overleg belangrijk. Daarom werden in de afgelopen jaren diverse bewonersbijeenkomsten gehouden in Echten, Koekange en Koekangerveld.

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kan gedurende 24-uur per dag contact opgenomen worden met de Centrale meldkamer van de NAM, via telefoonnummer 0592-364000. Tijdens kantooruren kan ook gebeld worden met de heer P.J. de Bos van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, te benaderen via telefoonnummer 0592-363881.