Close up van de maquette van boerderij De Haver

De avond vindt plaats in het Dorpshuis in Onderdendam en begint om 19.30 uur. We willen u als inwoner van Onderdendam van harte uitnodigen om op deze avond uw visie op de toekomst van De Haver te delen.

De Haver is in 2013 door NAM aangekocht. De boerderij is een rijksmonument en een beeldbepalend pand voor Onderdendam.

Het doel van de avond is om samen met u een gesprek aan te gaan over de mogelijkheden voor herbestemming van De Haver. Eefje van Duin van Libau zal iets vertellen over de geschiedenis en de historische waarde van de boerderij. U kunt dan ook een maquette en foto’s van de boerderij bekijken.

Daarna gaan we in groepen brainstormen over nieuwe mogelijke bestemmingen voor De Haver. De ideeën die u het beste vindt worden meegenomen in een haalbaarheidsonderzoek. Tenslotte zullen Kees Willemen en Wim van Vondel namens werkgroep HOO een korte toelichting geven op de dorpsvisie waar zij momenteel aan werken.

Bent u nieuwsgierig en wilt u mee brainstormen? U bent van harte welkom op donderdag 10 december van 19.30 – 22.00 uur in het Dorpshuis van Onderdendam. We willen u vragen zich aan te melden door een e-mail te sturen naar leefbaarheid@nam.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen. U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 9 december.