Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het Instemmingsbesluit en Wijzigingsbesluit van de minister van Economische Zaken over het Winningsplan 2013-2016. Op de website van de Raad van State is de volledige uitspraak en het persbericht van de Raad van State te lezen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak is van mening dat de minister het besluit mocht nemen op basis van alle beschikbare onderzoeken en onzekerheden van dat moment, maar vindt dat het besluit op het onderdeel van het winningsniveau in relatie tot veiligheid onvoldoende is gemotiveerd. Middels een voorziening heeft de Raad van State bepaald dat NAM 27 miljard kubieke meter gas mag produceren, met een maximum van 33 miljard kubieke meter in een koud jaar. Deze voorziening geldt voor het gasjaar 2015-2016, dat op 1 oktober 2015 is ingegaan, en is van kracht tot 6 weken nadat de minister van Economische Zaken een nieuw instemmingsbesluit heeft genomen over het bestaande winningsplan van NAM. Bij een nieuw besluit zal, naast de best beschikbare kennis ten tijde van de besluiten, gebruik worden gemaakt van de meest recente onderzoeken en inzichten.

NAM heeft op 16 november de tussenresultaten van het grootschalige aardbevingsonderzoek gepubliceerd. Dit studieprogramma is gericht op het inschatten van de risico’s als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld. De nieuwe onderzoeksresultaten geven een gedetailleerder beeld van de aardbevingsdreiging. Het totale gebied met aardbevingsdreiging is volgens de onderzoekers kleiner geworden en ook de maximale grondbeweging wordt lager ingeschat omdat onzekerheden in modellen verder verkleind konden worden.Deze informatie is voor iedereen die daarin is geïnteresseerd toegankelijk op deze website en op NAMPlatform Feiten & Cijfers.

Binnen NAM lopen er verschillende initiatieven en activiteiten richting het nieuwe Winningsplan van 2016. De onderzoeken die deze week zijn gepubliceerd maken daar een belangrijk onderdeel van uit. NAM blijft nauw samenwerken met Nationaal Coordinator Groningen en andere betrokken partijen.