De NAM vindt het erg belangrijk om continu met de bewoners in gesprek te blijven en doet dit bij voorkeur persoonlijk of in samenspraak met de gemeente. De setting in een televisiestudio leent zich hier minder goed voor. Dit is de reden waarom de NAM niet deelnam aan de uitzending en Kassa een brief stuurde met informatie over de achtergrond van de waterinjectie en de contacten hierover met de bewoners en de gemeente Dinkelland, waar Rossum onder valt. Het programma citeerde één zin uit deze brief, de volledige tekst van de brief kunt u hier lezen.

Voor meer informatie over het onderwerp waterinjectie in Twente kunt u de themapagina raadplegen.