Op dinsdag 29 september vond de kennismakingsbijeenkomst van de tweede ronde van de NAM Nieuwbouw-innovatieregeling plaats. Een kleine twintig potentiële deelnemers presenteerden enthousiast hun innovatieve ideeën voor aardbevingsbestendiger bouwen. Daarbij kregen ze direct feedback uit de zaal.

Na de opening door Julia Finkielsztajn van NAM werd gesproken door Jeroen Rijnhart van EPI-kenniscentrum en Marco Smit van Economic Board Groningen. Beiden onderschreven het belang van kennis en innovatie op het gebied van aardbevingsbestendiger bouwen om de bedrijvigheid in Noord-Nederland te versterken.

Aanmelden nog mogelijk

Ook ondernemers en ontwerpers die niet aanwezig waren tijdens de kennismakingsbijeenkomst kunnen hun ideeën voor aardbevingsbestendigere nieuwbouw nog inzenden. Zij kunnen zich tot maandag 9 november 2015 vóór 12.00 uur aanmelden via innovatie@nam.nl.

Na aanmelding buigt een technische werkgroep en jury zich over de verschillende inzendingen. De geselecteerde deelnemers zullen op dinsdag 19 januari 2016 hun onderzoeksvraag presenteren aan de jury, die vervolgens een eindoordeel velt.

NAM en nieuwbouw

De Nieuwbouw-innovatieregeling stimuleert ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingsbestendigere nieuwbouw in Noordoost-Groningen. Daarnaast biedt NAM met de Nieuwbouwregeling ook financiële en technische ondersteuning aan reguliere nieuwbouw. Op deze manier willen we het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om bij nieuwbouw rekening te houden met aardbevingsrisico’s door gaswinning.

In de eerste ronde, die dit voorjaar plaatsvond, hebben dertien ondernemers een toekenning gekregen. In totaal is € 410.000,- toegekend. Deze ondernemers zijn nu druk bezig met hun onderzoeken. De eerste resultaten hiervan worden in november verwacht.