Close up van houten raamwerk en stuttings mechanisme bij een buitenmuur

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft vrijdag 13 november 2015 laten weten vraagtekens te plaatsen bij de cijfers die minister Kamp de Tweede Kamer heeft verstrekt over de status van de afhandeling van complexe aardbevingsschades door NAM. VEH wekt de suggestie dat de cijfers die NAM rapporteert niet kloppen. NAM neemt afstand van deze aantijgingen.

In nauw overleg met de Dialoogtafel stelde NAM op 1 januari 2015 een lijst op van 195 ‘complexe schadegevallen’ die tot dan toe nog openstonden bij NAM. Er werd afgesproken om binnen een jaar een passende oplossing te hebben voor al deze NAM dossiers. Ook werd afgesproken regelmatig te rapporteren en te communiceren over deze 195 schadegevallen. NAM informeert transparant en actueel via NAMPlatform.nl, de website over gaswinning en aardbevingen.

Van alle schademeldingen, zo’n 50.000 tot nu toe, wordt minder dan 1 procent complex. Er is sprake van een complexe situatie wanneer er bij het afhandelen van de schade sprake is van meerdere thema’s die niet alleen gerelateerd zijn aan aardbevingen.

In totaal zijn 52 van 195 complexe schadegevallen momenteel nog in behandeling. NAM gaat er van uit al deze partijen nog voor het einde van 2015 een passend aanbod te kunnen doen.