Het mobiele verkeersplein heeft als doel om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Het stelt de kinderen uit groep 4, 5 en 6 in staat om in een veilige omgeving te oefenen met verkeerssituaties en het toepassen van verkeersregels.

Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het mobiele verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Daarnaast leren leerlingen ook meer over 'de dode hoek' van een vrachtwagen. Er zijn jaarlijks te veel ongelukken doordat een fietser in de dode hoek van een vrachtauto reed. Als kinderen begrijpen wat zo'n dode hoek inhoudt, kunnen ze er beter rekening mee houden. Daarom leren leerlingen van groep 4, 5 en 6 tijdens het Verkeersplein wat een chauffeur wel en niet kan zien.

Over het VVN mobiele Verkeersplein

Een fraai bestickerde vrachtwagen rijdt voor. De laadruimte opent en er komt een hele verzameling uit met onder meer verkeersborden, skelters, fietsen, zebrapadaanduidingen en verkeerslichten. Daarmee ontstaat een parcours waarop de jonge deelnemers naar hartenlust verkeersregels en -situaties kunnen oefenen. Verkeerspleinmedewerkers staan klaar om de kinderen te helpen en te wijzen op gevaarlijke verkeerssituaties. Het Mobiele Verkeersplein is een aanvulling op de reguliere theorielessen voor scholieren uit groep 4, 5 en 6. Op het verkeersplein leren kinderen om te gaan met verschillende verkeersregels en -situaties.