In de week van 27 april tot 1 mei wordt de vierde editie van de bewonerskrant verspreid in de 11 gemeenten in het aardbevingsgebied. Naast de huis-aan-huis verspreiding, is de krant ook beschikbaar bij gemeentehuizen en diverse andere publieke gebouwen. U kunt de bewonerskrant ook online lezen.

Ook dit keer staan we stil bij de vele ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de regio. Zo komt de reactie van NAM op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitvoerig aan bod, inclusief een interview met NAM-directeur Gerald Schotman. Verder aandacht voor het onderzoeksprogramma en maatregelen die worden genomen om de regio veiliger te maken. Zo ook een blik achter de schermen bij de schoolinspecties, die versneld plaatsvinden tot en met de zomer. Bewoners komen aan het woord die aanspraak maken op een bijdrage van het leefbaarheidsprogramma en hoe zij daarmee een toegevoegde waarde willen realiseren voor de regio.

Ook in de toekomst blijven we bewoners in Noordoost-Groningen regelmatig informeren via de bewonerskrant. Daarnaast informeren we over gaswinning en aardbevingen via een digitale nieuwsbrief, advertenties en organiseren we informatiebijeenkomsten in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Zo willen wij de dialoog aangaan met bewoners en betrokkenen. Wij proberen ons continu te verbeteren en samen met andere lokale partijen willen we stappen maken.

Verder lezen over dit onderwerp: