Op dit moment is de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) aan het werk op de gaswinningslocatie in Witten. Vorig jaar zijn daar twee nieuwe putten naar ondergrondse gasvelden geboord; een daarvan gaat niet gebruikt worden vanwege de geringe hoeveelheid gas. De andere put wordt aanstaande vrijdag getest. Vanwege deze test is het nodig om enige tijd gas af te fakkelen. Daarvoor is een tijdelijke affakkelinstallatie op de locatie geplaatst.

Vrijdag tijdens dagperiode

Het fakkelen vindt alleen plaats tijdens de dagperiode om verblinding en afleiding van automobilisten te voorkomen. De verwachting is dat het fakkelen beperkt blijft tot enkele uren op vrijdag. Er bestaat echter een kans dat er ook in het weekend gefakkeld wordt. Mocht dit nodig zijn, dan geldt ook hier dat dit alleen bij daglicht zal plaatsvinden.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze werkzaamheden in Assen? U kunt tijdens kantooruren bellen met onze afdeling communicatie op (0592) 368 222.

Of volg ons op Twitter @nambv voor actuele werkzaamheden.