Afsluiten van de put

Voor afsluiten en buiten gebruik nemen van de gasproductieput komt er in het voorjaar van 2016 een boortoren naar de locatie. De boortoren zal circa 4 weken op de locatie blijven om de put af te sluiten.

Opruimen van de locatie Annerveen Schuilingsoord

Na afronding van de bovenstaande werkzaamheden wordt de put voor een periode gemonitord, als blijkt dat het afsluiten van de put goed gelukt is, wordt de locatie opgeruimd en teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over gaswinning in uw gemeente? Dan kunt u op onze website www.nam.nl kijken. Daar vindt u ook een kaart met de gasvelden. U kunt ons ook volgen op twitter via @nambv voor berichten over actuele werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Smit op telefoonnummer (0592) 364757. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364000.