De boring wordt uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring.

Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden, indien nodig, op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Al met al nemen de boorwerkzaamheden die na de opbouw van de toren volgen ongeveer acht weken in beslag.

Op locatie Den Velde wordt sinds 1995 gas geproduceerd. De boring is bedoeld om een apart blok van datzelfde gasveld te bereiken waar naar verwachting nog 350 miljoen kubieke meter aardgas in zit. Dit is -bijvoorbeeld-  een hoeveelheid waarmee de gemeente Hardenberg circa negen jaar al haar inwoners van verwarming en gas om op te koken, kan voorzien.  De productie van het extra gas dat NAM hoopt aan te treffen neemt circa vijftien jaar in beslag.

Gasproductie uit kleine velden

In Nederland zijn zo’n 175 kleine gasvelden. Het veld bij Den Velde is een van deze kleine velden. Om nog lang verzekerd te blijven van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten het gas uit de kleine velden te produceren. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar levert ook veel gas op op een bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in Nederland.

Contact

Via Twitter (@nambv) houden we actualiteiten bij, zoals de aanvoer en het vertrek van de boortoren. Indien er vragen of opmerkingen zijn dan kan gedurende 24 uur per dag contact opgenomen worden met de Centrale meldkamer van de NAM, 0592-364000. Tijdens kantooruren kan men contact opnemen met Pieter Jan de Bos van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, via telefoonnummer 0592-363881.