NAM voert in april werkzaamheden uit op de gasproductielocatie bij de Korendijk in ’t Zandt (gemeente Loppersum). Op deze locatie wordt één van de productieputten verwijderd. De werkzaamheden nemen circa vier weken in beslag.

Voor het opruimen van deze aardgasproductieput gebruikt NAM een boortoren. Deze boort geen put, maar wordt gebruikt om de productiebuis eruit te halen. Vervolgens wordt de put afgesloten met beton. Om met de boortoren te kunnen werken heeft NAM eind 2014 al een gedeelte van het terrein aangepast. In de periode van eind maart tot begin april wordt de boortoren met vrachtwagens aangevoerd en opgebouwd. Het werk vindt onafgebroken 24 uur per dag plaats. Dit kan geluid met zich meebrengen. Om veilig te kunnen werken wordt het terrein ’s nachts verlicht.

Zeerijp
Na afronding van de werkzaamheden in ’t Zandt blijft de boorinstallatie in de gemeente Loppersum en wordt deze eind april/begin mei verplaatst naar de NAM-locatie bij Zeerijp. De boortoren wordt hier ingezet om een observatieput te boren die wordt gebruikt om de diepte van aardbevingen vast te stellen. Hier wordt dus geen gas gewonnen. Dit werk zal volgens planning eind juli gereed zijn. De observatieput maakt deel uit van het meet- en monitoringsprogramma van NAM.

NAM organiseert in deze periode een open dag in Zeerijp, waarbij u meer te weten kunt komen over de werkzaamheden en de techniek die wordt gebruikt om aardbevingen te meten. Hierover worden omwonenden nog geïnformeerd. Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, via 0592 36 32 20. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.