In Winsum zijn begin januari 2015 de werkzaamheden gestart aan een specifiek type ‘Jarino-woningen’ met een bouwkundig gebrek. Begin september 2014 werd tijdens een reguliere schadeopname in Winsum een onveilige situatie ontdekt, niet veroorzaakt door aardbevingen maar door de slechte staat van een latei aan de gevel. Dit ‘bouwkundig gebrek’ bleek voor te komen bij meer woningen met hetzelfde specifieke ontwerp. NAM bood bewoners van woningen in Winsum (105), Bedum (57) en Ten Boer (69) aan de onveilige situatie te verhelpen.

Versnelde inspecties
Alle woningen van hetzelfde type werden, in nauwe samenwerking met Bouw & Woningtoezicht van de gemeente, versneld geïnspecteerd. Op basis van de resultaten van deze inspectie stelde NAM een plan van aanpak op voor de woningen. De werkzaamheden worden per huizenblok uitgevoerd; er wordt gestart zodra alle bewoners van een huizenblok hebben ingestemd met het aanbod. In Winsum accepteerden inmiddels nagenoeg alle inwoners het aanbod, net als in Bedum en Ten Boer.

Planning
Bij de aanpak van het eerste huizenblok in Winsum wordt kritisch bekeken hoe de voorgestelde werk- en herstelmethode uitgevoerd moeten worden en of de aanpak van de daarop volgende blokken mogelijk nog efficiënter kan. De werkzaamheden in Winsum en Bedum worden naar verwachting afgerond in april 2015 en in Ten Boer in mei 2015.