Planning werkzaamheden

Bij de werkzaamheden wordt onderhoud uitgevoerd aan een put die gebruikt wordt voor de injectie en productie van gas. Dit onderhoud is nodig om de gasvoorziening op peil te kunnen houden. Nadat hiervoor eerder al de productiepijpen zijn vervangen (een zgn. ‘work-over’), wordt vanaf 18 april de put met water schoongespoeld (een zgn. ‘coiled-tubing’). Daarna wordt de locatie weer in gereedheid gebracht voor de injectie en productie van aardgas.

Een deel van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en moet aaneensluitend uitgevoerd worden. NAM is dan ’s avonds en ’s nachts aan het werk

Gevolgen voor de omgeving

Bij werk in de avond en nacht wordt extra verlichting ingezet, om veilig te kunnen werken. Lichthinder naar de omgeving wordt voorkomen door het licht te richten op de werkplekken binnen de locatie.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, bereikbaar op 0592-363948. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000.