Bij de werkzaamheden, een zogenaamde ‘work-over’ en ‘coiled-tubing’, wordt onderhoud uitgevoerd aan een put die gebruikt wordt voor de injectie en productie van gas. Dit onderhoud is nodig om de gasvoorziening op peil te kunnen houden.

Voor het onderhoud wordt gebruik gemaakt van een soortgelijke installatie waarmee ook boringen kunnen worden verricht. Deze toren, de T700, is eerder voor werkzaamheden in Grijpskerk gebruikt.

Planning werkzaamheden

In de maand februari zijn de voorbereidingen getroffen. Daarbij is de locatie stapsgewijs uit productie genomen waarbij gas is afgefakkeld. Vanaf vrijdag 27 februari wordt de T700 aangevoerd, dit zal leiden tot een groot aantal transporten. Deze transporten vinden zoveel als mogelijk bij daglicht plaats, tussen 07.00 en 19.00 uur.

In de periode maart tot medio mei wordt de mobiele installatie opgebouwd en worden productiepijpen vervangen (de work-over) en wordt de put met water schoongespoeld (coiled-tubing). Daarna wordt de locatie weer in gereedheid gebracht voor de injectie en productie van aardgas.

Een deel van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en moet aaneensluitend uitgevoerd worden. NAM is dan ’s avonds en ’s nachts aan het werk.

Gevolgen voor de omgeving

Tijdens de voorbereidingen zal door het affakkelen een vlam (flare) zichtbaar zijn. De omgeving kan hinder ondervinden van de toename van het aantal verkeersbewegingen. Het vrachtverkeer zal volgens een vastgestelde route rijden om overlast te beperken.

Bij werk in de avond en nacht wordt extra verlichting ingezet, om veilig te kunnen werken. Lichthinder naar de omgeving wordt voorkomen door het licht te richten op de werkplekken binnen de locatie.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, bereikbaar op 0592-363948. U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592-364000.

Meer informatie over NAM en gaswinning vindt u op www.nam.nl.