EUcentre test verbindingen bij gestapelde hoogbouw

29-dec-2016

Het Italiaanse kennisinsituut EUcentre in Pavia test in februari 2017 de aardbevingsbestendigheid van een gebouw van gewapend beton. Het onderzoek betreft niet zozeer de sterkte van het beton, maar richt zich specifiek op de verbindingen tussen wanden en plafonds.

Aardbevingen bij Zuidlaren

23-dec-2016

Vanmiddag, vrijdag 23 december 2016, heeft zich bij Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo een aardbeving voorgedaan.

Onderhoud aan bestaande gasput in Donderen

16-dec-2016

Op de NAM-locatie aan de Zwartedijk in Vries, vlakbij Donderen, verschijnt een dezer dagen de boortoren. De boortoren is een krachtig en veilig ‘gereedschap’ om te boren, maar ook -zoals in dit geval- om ondergronds onderhoud te verrichten aan de huidige putdelen.

Buren bezoeken NAM’s boortoren in Koekangerveld

14-dec-2016

Ondanks de opkomende mist en het koude weer namen 65 belangstellende buren waaronder Burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden op dinsdagmiddag 13 december een kijkje bij de NAM boortoren aan de Koekangerveldweg in Koekangerveld. Boortoren De Synergy boort daar de laatste twee putten die gebruikt gaan worden voor stikstofinjectie.

Zes-jaarlijks onderzoek naar verwerking Schoonebeek-productiewater klaar

13-dec-2016

Na anderhalf jaar onderzoek heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van NAM, een eindrapport over de verwerking van productiewater uit Schoonebeek opgeleverd. In dit rapport is in detail gekeken naar de verschillende opties die er zijn om productiewater dat met de oliewinning in Schoonebeek mee naar de bovengrond komt, te verwerken. NAM's voorkeur gaat uit naar de methode die het milieu zo min mogelijk belast  en tegelijk het meest veilig en verantwoord is.

Werkzaamheden Zuidelijke Vennen Roswinkel

9-dec-2016

Vanaf zaterdag 10 december start NAM met het aanvoeren en opbouwen van materialen naar en op locatie Roswinkel-3 aan de Zuidelijke Vennen in Roswinkel. Als het materiaal opgesteld staat, wordt als eerste de installatie schoongeblazen en het aanwezige gas dat nog in de leiding aanwezig is afgeblazen. Zodra er geen gas meer in de installatie is, wordt de locatie voorbereid op de komst van de boorinstallatie. Deze werkzaamheden gaan 24/7 door. Tijdens de werkzaamheden is de locatie verlicht.

Financiële steun voor vier projecten ‘Steek energie in de buurt’

1-dec-2016

Maar liefst twintig buurtbewoners zetten op papier hoe zij het leven in Schiebroek plezierig willen maken. Ze beschreven hun idee voor de buurt en stuurden dat in. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, woensdagavond 30 november bij Natuurtalent, werden de projecten bekend gemaakt die financiële steun van NAM krijgen.

Jong en oud op bezoek in Rotterdam

28-nov-2016

De maand november stond in Rotterdam in het teken van de ondergrond. Naast andere bijzondere plekken, zoals de basculekelder van de Erasmusbrug en de Maastunnel, stelden wij zaterdag 19 november ook onze locatie in Charlois open voor publiek.

NAM mag nieuwe put Vries-10 in gebruik nemen

23-nov-2016

NAM mag de productie van aardgas uit de Vries-10 put starten. De put is eind 2015 geboord in het gasveld “Vries-Zuid”. De put vervangt een eerdere put in het zuiden van het Vries-Zuid veld, waar waterproductie te hoog werd. Hierdoor was efficiënte winning niet meer mogelijk.

Reactie op berichtgeving schadeonderzoek Emmen

21-nov-2016

Voor het onderzoek naar de schademeldingen n.a.v. de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 hebben wij het onafhankelijke onderzoeksbureau Witteveen+Bos gevraagd om de 111 panden te onderzoeken en te bezoeken. Uit het rapport van Witteveen+Bos  blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving van 30 september 2015.

Drie vragen aan Thijs Jurgens over NAM en rechtszaken

17-nov-2016

Bij NAM vinden we het belangrijk vragen over gaswinning en NAM te beantwoorden. We doen dat via verschillende kanalen, online maar ook persoonlijk. Dit keer drie vragen over NAM en rechtszaken aan Thijs Jurgens, bij NAM verantwoordelijk voor het aansturen van het Groningen Aardbevingenteam.

BAM bouwt MFA en NAM-kantoor in Anjum

14-nov-2016

BAM Bouw en Techniek Regio Noord start begin 2017 met de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum. De combinatie van MFA en kantoorfaciliteiten is uniek. De contracten voor dit nieuwe hart van Anjum worden maandagavond 14 november ondertekend in het oudste gebouw van Anjum: de Michaelskerk.

Financiële toekenningen 3e ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

9-nov-2016

In hotel Spoorzicht in Loppersum presenteerden vijf deelnemers dinsdag 8 november hun innovatieve idee voor de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. De vijf gepresenteerde voorstellen kregen allemaal een financiële bijdrage toegekend door de jury.

Start bouw MFA Anjum en kantoor NAM

9-nov-2016

Begin volgend jaar zal worden gestart met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum. Het MFA wordt gecombineerd met een nieuw NAM-kantoor. Vandaag wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Dongeradeel, NAM en MFA-bestuur ondertekend.

Zonnige toekomst voor gemoderniseerde NAM-platforms

4-nov-2016

Dankzij een duurzaam energiesysteem van technologiebedrijf VONK uit Coevorden, produceren NAM en Shell UK schoner aardgas. Het energiesysteem met zonnepanelen wordt in november geïnstalleerd op het Engelse platform Leman Echo op de Noordzee. Daarmee kan tegen lagere kosten én met minder CO2-uitstoot meer aardgas worden geproduceerd.

NAM doet mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe 5 november

2-nov-2016

De NAM doet zaterdag 5 november mee aan de Open Bedrijvendag Drenhe met 2 locaties. Belangstellenden kunnen in gemeente De Wolden een bezoek brengen aan de NAM-locatie De Wijk-20. In Schoonebeek is locatie De Boo geopend voor geinteresseerd publiek.

Toelichting kostenverdeling schade-afhandeling

1-nov-2016

Vorige week vrijdag werden we verrast door de berichtgeving over de verdeling van de kosten rondom schade-afhandeling door aardbevingen. We herkennen de geschetste kostenverdeling niet. Uit onze gegevens blijkt dat vanaf 2012 tot en met september 2016 71% van de gelden is besteed om bewoners te compenseren voor geleden schade. 29% van de totale kosten voor schade-afhandeling bestaat uit proceskosten.

Aardbevingen bij Wirdum

1-nov-2016

Vannacht, dinsdag 1 november 2016, hebben zich bij Wirdum twee aardbevingen voorgedaan. De eerste beving vond plaats om 01:12 uur en had volgens het KNMI een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. De tweede beving vond om 01:57 uur plaats en had een kracht van 2.2 op de schaal van Richter. De bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Werkzaamheden op NAM-locatie Scheemderzwaag

28-okt-2016

Op de NAM-locatie Scheemderzwaag, gelegen aan de Oude Dijksterweg bij Scheemda, wordt vanaf maandag 31 oktober onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden worden medio december afgerond. Er wordt bij de start van de werkzaamheden enige tijd aardgas via een fakkel verbrand. 

Onderhoud locatie Oud-Beijerland nog bezig

25-okt-2016

De onderhoudswerkzaamheden op onze locatie in Oud-Beijerland zijn nog volop bezig en duren iets langer dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het onderhoud medio deze week afgerond. Tot die tijd zult u af en toe de vlam van de flare zien branden.

Vernieuwde injectiewaterleiding Twente in de prijzen

17-okt-2016

A.Hak Leidingbouw, één van de aandeelhouders in aQuaintance, is uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse ISTT No Dig Award in de categorie Renoveringsprojecten. Deze prijs is uitgereikt tijdens het Internationale No-Dig Galaconferentie in Beijing op 11 oktober 2016. In een competitief speelveld met ruim veertig hoogwaardige inschrijvingen, bleek het kiezen van een winnaar geen eenvoudige taak.

Onderzoek naar bodemeigenschappen boven Groningen-gasveld

13-okt-2016

Begin oktober start geofysisch onderzoek waarmee de bodemeigenschappen boven het Groningen-gasveld nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Rossingh Geophysics (Monitoring Services) voert het onderzoek, in opdracht van NAM, uit in verschillende gemeenten. Het onderzoek start in de gemeente Loppersum en wordt vervolgens in andere gemeenten uitgerold.

Gasproductie gasjaar 2015 – 2016 onder productieplafond

6-okt-2016

In het gasjaar 2015 – 2016 produceerde NAM in totaal 26,98 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningen-gasveld. Hiermee blijft NAM onder het productieplafond van 27 miljard kubieke meter, zoals ingesteld door de Raad van State op 27 november 2015. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

40 bezoekers informatie-avond boring Ternaard

30-sep-2016

Donderdagavond bezochten zo’n 40 belangstellenden in Ternaard een inloopavond van Economische Zaken en NAM. Tijdens deze avond kon men vragen stellen over het vergunningentraject voor de voorgenomen boring bij Ternaard.

Plaatsing tijdelijke geofoon op NAM-locatie Harkstede

26-sep-2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start donderdag 29 september 2016 met het plaatsen van een zogeheten diepe geofoon op de NAM-locatie Harkstede. Deze locatie ligt in Meerstad. Het gaat om een tijdelijke situatie, de geofoon wordt voor de periode van maximaal een jaar geplaatst. Op maandag 3 oktober wordt voor deze werkzaamheden waarschijnlijk enige tijd een fakkel gebruikt, deze zal zichtbaar zijn voor de omgeving.

Olieproductie Schoonebeek wordt zaterdag 17 september weer opgestart

16-sep-2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat zaterdag 17 september 2016 weer beginnen met de olieproductie in Schoonebeek. De productie lag anderhalf jaar stil na een lek in de waterinjectieleiding van Schoonebeek naar Twente. De leiding is inmiddels vernieuwd door een pijp-in-pijp-oplossing. In augustus gaf SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) al toestemming om de vernieuwde waterinjectieleiding, nodig voor de olieproductie, in gebruik te nemen. Vervolgens werden er verschillende vragen gesteld door de politiek en belangengroepen. Om iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de stand van zaken, heeft NAM toen besloten de oliewinning in Schoonebeek niet in augustus, maar pas medio september te hervatten.

13 aanvragen ingediend bij derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

15-sep-2016

Op 5 september 2016 sloot de inzendtermijn van de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Deze regeling biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld. In totaal werden 13 aanvragen ingediend, waarbij 41 regionale en landelijke bedrijven betrokken zijn.

Werkzaamheden NAM Ten Arlo in Hoogeveen

5-sep-2016

Er vindt vanaf maandag 5 september het jaarlijks onderhoud en de veiligheidstest plaats bij NAM’s gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo aan de Koedijk/Zuidwoldigerweg in Hoogeveen. Tijdens de werkzaamheden kan er een grote vlam zichtbaar en hoorbaar zijn op de fakkel bij de locatie.

Tijdelijke school Bedum geopend

2-sep-2016

Op vrijdag 2 september werd in Bedum de tijdelijke school geopend door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De school is bedoeld als tijdelijk onderkomen voor drie Bedumer basisscholen als hun panden versterkt worden. De eerste twee scholen die gebruikmaken van de tijdelijke school zijn de Walfridusschool en GBS De Horizon.

Aardbeving bij Hellum

2-sep-2016

Vanmiddag om 15.16 uur, op vrijdag 2 september 2016, heeft een aardbeving plaatsgevonden die volgens het KNMI een kracht van 2.1 op de schaal van Richter had. Het epicentrum van de beving lag bij Hellum (gemeente Slochteren). De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie bij Saaksum

1-sep-2016

NAM gaat begin september gedurende enkele weken werkzaamheden uitvoeren op de locatie bij Saaksum. Op deze locatie zijn vier putten aanwezig. Om de toestroom van het aardgas in een van de vier putten in stand te houden, zijn deze werkzaamheden nodig.

Wereldhavendagen in Rotterdam

31-aug-2016

Bezoekers van de Wereldhavendagen in Rotterdam kunnen vrijdag en zaterdag, 2 en 3 september, deelnemen aan een rondleiding op de NAM-locatie aan de Korperweg. Deze locatie in Rotterdam is voor de eerste maal opgenomen in de excursieroute van de Wereldhavendagen.

Jubileumeditie Boortorenwandeltocht

29-aug-2016

Het was puffen en zweten voor meer dan 2000 wandelaars tijdens de 60ste Boortorenwandeltocht die op zaterdag 27 augustus onder een stralende zon plaatsvond. Wandelaars gingen de paden op en de lanen in door mooie natuurgebieden rondom Schoonebeek om een afstand te lopen van 5, 10, 15, 20, 40 of 50 kilometer.

NAM-ers in gesprek met inwoners Ternaard

29-aug-2016

Vrijdagavond was de NAM aanwezig in het centrum van Ternaard. De info-truck was tegenover de Spar geparkeerd om ’s middags en ’s avonds met de inwoners in gesprek te gaan. Zo’n 60 inwoners kwamen naar de info-truck met NAM medewerkers in gesprek te gaan.

Contra-expertise door Vergnes niet meer vergoed (Update: 29-09-2017)

23-aug-2016

Goede kwaliteit van schade-expertise is van belang voor realistische verwachtingen van gedupeerden en een vlotte schadeafhandeling. Vanaf 2015 is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes Expertise B.V. naar schade aan gebouwen in Groningen, niet voldeden aan de vereiste kwaliteit.

Aanmelden laatste ronde Nieuwbouw-innovatieregeling nog mogelijk

19-aug-2016

De Nieuwbouw-innovatieregeling biedt ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen de kans om hun innovatie verder te onderzoeken. In september gaat de derde onderzoeksronde van de regeling van start. Deze richt zich op aardbevingsbestendigere gestapelde woningbouw en rijwoningen. U kunt zich nog tot 5 september 2016 aanmelden voor deelname.

Schademeldingen aan randen aardbevingsgebied worden bezocht

18-aug-2016

Vanaf september 2016 gaat CVW schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied laten inspecteren. Er wordt niet alleen beoordeeld of schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken. 

Groen licht voor herstart oliewinning in Schoonebeek

17-aug-2016

NAM heeft kennis genomen van het besluit van Staatstoezicht op de Mijnen dat de gerepareerde injectiewatertransportleiding tussen De Hulte en Rossum weer in gebruik genomen mag worden. Hierdoor mag NAM de olieproductie in Schoonebeek, en daarmee samenhangend de waterinjectie in Twente weer hervatten onder de huidige geldende vergunningen.

Brandalarm op tankenpark Delfzijl

16-aug-2016

Om circa 2 uur vannacht heeft een lekkage van water uit een brandblusleiding plaatsgevonden. Uit voorzorg wordt dan automatisch het alarmsysteem met een sirene geactiveerd en worden waterpompen in werking gesteld. Een NAM-medewerker is direct naar de locatie gegaan en heeft vervolgens de alarmering en de lekkage gestopt. NAM start onderzoek naar de toedracht. Aan de omwonenden die hinder van de alarmering hebben ondervonden biedt NAM haar excuses aan.

NAM dient zienswijze ontwerpbesluit gaswinning Groningen in

12-aug-2016

Eind juni publiceerde minister Kamp zijn ontwerpbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Als onderdeel van het besluitvormingsproces biedt de minister iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbesluit. NAM heeft besloten zelf ook een zienswijze in te dienen.

Nieuwe zeeheld van NAM: compacte robotkraan RoBorg

12-aug-2016

Het onderhoudsschip De Kroonborg krijgt binnenkort een nieuw ‘bemanningslid’, de RoBorg. De RoBorg is een compacte robotkraan, die zal worden ingezet voor werkzaamheden aan productieputten op onbemande platforms in de Noordzee.

Onno-S tot eind 2016 ondergebracht

5-aug-2016

De afgelopen weken heeft NAM zich ingezet om tot een oplossing te komen met de heer Braam voor een alternatieve verblijfplaats voor het paard Onno-S. Tot 31 december 2016 wordt het paard op kosten van NAM ondergebracht bij Stal Bakker.

Werkzaamheden op NAM-locatie Kollumerpomp

5-aug-2016

NAM is vanaf 26 augustus tot 4 september aan het werk op haar locatie aan de Kwelderweg nabij Kollumerpomp in de gemeente Kollumerland c.a. Op deze locatie heeft NAM een gasproductie-installatie. Om de toestroom van het aardgas te verbeteren wordt één van de aanwezige productieputten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

Werkzaamheden op NAM-locatie Blija

4-aug-2016

NAM is vanaf 8 augustus tot 28 augustus aan het werk op haar locatie aan de Unemaloane bij Blija in de gemeente Ferwerderadiel. Op deze locatie heeft NAM een gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie. Om de toestroom van het aardgas naar de productieputten te verbeteren worden twee putten gereinigd. Er wordt voor de werkzaamheden ook enige tijd gefakkeld.

Vanaf maandag 8 augustus fakkelt NAM op de gasbehandelingsinstallatie Den Helder

4-aug-2016

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert momenteel groot onderhoud uit op de gasbehandelingslocatie in Den Helder. Aan leidingen en installaties worden werkzaamheden uitgevoerd. Om veilig te kunnen werken worden deze vooraf gasvrij gemaakt. Het aardgas dat nog in de leidingen en installaties aanwezig is wordt daarvoor afgefakkeld.

De Ameland Express al honderd keer uitgevaren

4-aug-2016

De ‘Vigilant’, de speciale boot voor het transport naar de twee NAM-platforms ten noorden van Ameland, is deze week voor de honderdste keer uitgevaren. Begin 2016 namen NAM en het Amelandse bedrijf Veltman Marine Service de boot in gebruik.

Laatste werkzaamheden voor herstart oliewinning

2-aug-2016

In Schoonebeek en bij de watertransportleiding naar Twente, vinden op dit moment de laatste werkzaamheden plaats die een herstart van de olieproductie vanuit het olieveld Schoonebeek mogelijk maken.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tjuchem

25-jul-2016

Op de NAM-locatie Tjuchem aan de Oosterzandenweg tussen Siddeburen en Tjuchem (gemeente Slochteren) wordt in de maanden augustus tot en met november groot onderhoud uitgevoerd. In juli worden op en bij de locatie voorbereidende werkzaamheden voor dit onderhoud uitgevoerd.

Structurele oplossing opvang Groninger hengst ‘Onno-S’ nabij

22-jul-2016

Afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het lot van de Groningse hengst Onno-S. Dankzij bemiddeling van Vereniging Het Groninger Paard lijkt een structurele oplossing nu nabij. Vereniging Het Groninger Paard heeft twee concrete particuliere locaties aangedragen waar het paard kan worden opgevangen en verzorgd. De vereniging bespreekt deze opties momenteel met de eigenaar van het paard, de heer Braam.

NAM brengt samen met Jet-Net technologie tot leven

22-jul-2016

De scholen zijn vrij! En onze NAM collega’s ook een klein beetje, want in het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben we van Rotterdam tot Moddergat ongeveer 1850 leerlingen te woord gestaan. Tijdens gastlessen, college’s, technasium opdrachten en locatiebezoeken. Onder andere in samenwerking met Jet-Net.

Burenavond Koekange goed bezocht

21-jul-2016

Circa 60 inwoners van Koekange kwamen gisteravond, woensdag 20 juli, langs op de NAM-locatie naast hun dorp: ‘De Wijk 17’.

Trilploat laat Keetpop schudden

20-jul-2016

De Groninger rapformatie Wat Aans! maakte in samenwerking met festival Keetpop het nummer ‘Trilploat’. In april kregen ze een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma voor het maken van een nummer met clip die Groningen positief op de kaart moest zetten.

Presentatie praktische resultaten Nieuwbouw-innovatieregeling

12-jul-2016

Op donderdag 7 juli kwamen de deelnemers van de tweede ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling bij elkaar om de resultaten van hun onderzoeken te presenteren. De middag was daarnaast een kennismaking voor andere geïnteresseerde partijen.

EPI kenniscentrum reikt 4000ste trainingscertificaat uit

7-jul-2016

Jeroen Rijnhart, directeur van het EPI kenniscentrum in Groningen, reikte maandag 4 juli het 3999e, 4000ste en 4001ste certificaat uit voor de training Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden. Ruim 4000 (bouw)vaklieden uit de provincie Groningen rondden deze training inmiddels met goed gevolg af. 

Goede gesprekken tijdens open avond NAM Anjum

5-jul-2016

Vrijdagavond opende NAM de poorten van de gasbehandelingslocatie bij Anjum. Zo'n 100 mensen bezochten deze open avond. De bezoekers concludeerden na afloop dat er heel veel moet gebeuren voordat het aardgas bij de mensen thuis is.

Volledige reactie op artikel Brandpunt

30-jun-2016

Op de website van Brandpunt is een artikel geplaatst over de situatie van de familie Janssens. NAM heeft op verzoek van Brandpunt gereageerd. Deze reactie is deels opgenomen in de berichtgeving. Hierbij onze volledige reactie.

Reactie NAM op tussenrapport waterinjectie

28-jun-2016

Royal HaskoningDHV heeft na een onderzoek van een jaar, een rapport opgeleverd met daarin mogelijke alternatieven voor de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente. Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. Technisch gezien zijn er vier alternatieven kansrijk. Twee daarvan hebben volgens het onderzoek relatief beperkte milieueffecten: een combinatie van waterinjectie in Twente en Drenthe en - na zuivering - afvoer van schoon zout water naar de Eems.

Gastlessen op locatie

27-jun-2016

Hoewel de schoolvakantie in Noord-Nederland op het punt van beginnen staat brengen meer dan 50 leerlingen eind juni toch nog een bezoek aan NAM. Woensdag 22 juni bezoeken 35 leerlingen en hun begeleiders van CSG Liudger uit Burgum NAM’s gasbehandelingslocatie Tietjerk-100 in Friesland. “Onze leerlingen zijn bezig om zich te oriënteren op hun vervolgopleiding. Veel leerlingen wonen in deze omgeving en weten niet, ik overigens ook niet, wat op de locatie waar we nu zijn gebeurt. Met het bezoek aan de locatie hopen we dat ze een idee krijgen hoe aardgas/aardolie wordt gewonnen, wellicht helpt dit bezoek de leerlingen om later een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken”, aldus docent Geerard Brouwer.

Scouts De Trappers varen weer mee tijdens DelfSail

23-jun-2016

Scoutingvereniging De Trappers uit Hoogezand-Sappemeer nam in 2014 het oude schip Zeus I uit de vaart. Jammer, want dat betekende dat ze niet meer konden helpen bij waterevenementen in de buurt. Na twee jaar hard werken is opvolger Zeus II nu vaarklaar. En dus kunnen de scouts van De Trappers eind juni weer meehelpen tijdens DelfSail.

Natuurproject in Muntendam hoopt op navolging

22-jun-2016

Burgemeester Rein Munniksma en gedeputeerde Henk Staghouwer openden dinsdagavond 21 juni het project ‘Grauwe Klauwier’ in Muntendam. Met dit project hoopt de projectgroep Boerenbuitengebied meer biodiversiteit te creëren. Met succes: tijdens de opening lieten de Grauwe Kiekendief en de Veldleeuwerik al van zich zien en horen.

Eindrapport onderzoek schade aardbeving Emmen klaar

21-jun-2016

Het onderzoek naar mogelijke schades als gevolg van de aardbeving in Emmen op 30 september 2015 door ingenieursbureau Witteveen+Bos is afgerond. In afwijking van de tot nog toe gebruikelijke praktijk is niet alleen naar de schades zelf gekeken maar is ook een analyse gemaakt op basis van beschikbare data. Uit het rapport blijkt dat geen van de onderzochte schademeldingen een relatie heeft met de beving.

Buren bezoeken NAM-locatie Hoogenweg

13-jun-2016

Vrijdagmiddag 10 juni waren de directe buren van de NAM-locatie in Hoogenweg (Hardenberg) van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige boortoren.

Gaswinning onder de Waddenzee

13-jun-2016

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken wisselden dinsdag 7 juni in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

Overeenkomst 5Groningen

10-jun-2016

Op donderdag 9 juni is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een 5G fieldlab in Noord-Groningen. Hiermee kunnen op diverse plaatsen in het aardbevingsgebied toepassingen worden getest met het internet van morgen.

Zaterdag 11 juni fakkelen bij ondergrondse gasopslag Grijpskerk

8-jun-2016

NAM voert dit jaar groot onderhoud uit op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk. Op zaterdag 11 juni a.s. wordt de gasopslag voor dit onderhoud volledig uit bedrijf genomen. Het aardgas dat op dat moment in de leidingen en installaties aanwezig is moet daarvoor afgefakkeld worden. Er is vanaf 07:00 uur ’s ochtends een grote vlam zichtbaar.

Reactie op uitzending Brandpunt Reporter

7-jun-2016

Op dinsdag 7 juni werd in een uitzending van Brandpunt Reporter aandacht besteed aan de afhandeling van schade door aardbevingen. In reactie op het beeld dat werd geschetst in de uitzending wil NAM bij deze graag een aantal zaken verhelderen.

Open dag waterinjectie in Twente

7-jun-2016

Hoe werkt waterinjectie nu precies? Hoe ziet een waterinjectielocatie eruit? Wilt u dat wel eens met uw eigen ogen zien? Dat kan!

Officiële opening Hippolytushal Middelstum

7-jun-2016

Scholen en sportverenigingen uit Middelstum kunnen sinds zaterdag 4 juni sporten in een gloednieuwe aardbevingsbestendiger sporthal. De Hippolytushal werd officieel in gebruik genomen met de overhandiging van de sleutel door wethouder Bé Schollema aan Jeanet Edelkoort, de voorzitter van de Stichting Sportvoorziening Middelstum.

Innovatieplatform BuildinG van start

2-jun-2016

Op woensdag 1 juni 2016 werd de officiële kick-off verricht van BuildinG. Dit kennis- en innovatiecentrum moet de plek worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen. In de testhal, die op de Zernike Campus zal verrijzen, kan onder andere het trillingsgedrag van materialen en constructies worden onderzocht op een triltafel.

‘Het slimme bouwen’: naslagwerk voor aardbevingsbestendiger bouw

1-jun-2016

Op donderdag 1 juni ontving Rinse Wiersum van ingenieursbureau W2N het eerste exemplaar van Het slimme bouwen uit handen van Julia Finkielsztajn van NAM. Het naslagwerk is bedoeld voor opdrachtgevers die meer informatie willen over aardbevingsbestendiger bouwen in de regio Noordoost-Groningen.

Wat vet zeg!

31-mei-2016

Leerlingen van CBS Braakhekke school uit Emmer-compascuum werken twee weken lang aan een project dat over de Drentse Bodem gaat. Want wat zit er in de Drentse Bodem, zijn dat turf, aardgas of aardolie? Zitten er nog andere schatten in de bodem en waar gebruiken we deze bodemschatten voor, hoe sporen we ze op? Allemaal zaken om uit te zoeken.

Werkzaamheden op ondergrondse gasopslag Norg

27-mei-2016

NAM voert van maandagochtend 30 mei tot en met woensdagochtend 1 juni werkzaamheden uit op de ondergrondse gasopslag in Langelo bij Norg. Het werk start maandag om 07.00 uur en neemt ongeveer twee dagen in beslag.

Samen werken aan een leefbare regio

25-mei-2016

Er gebeurt momenteel veel in de regio op het gebied van leefbaarheid. Zaterdag 21 mei waren er verspreid over de dag en de provincie verschillende activiteiten. Hier een verslag van vier projecten die een bijdrage ontvingen uit het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma van NAM.

Werkzaamheden in Assen mei en juni 2016

24-mei-2016

Op de NAM-locatie aan het Kleuvenveld in het Noorden van Assen vinden vanaf donderdag 26 mei 2016 werkzaamheden plaats. De tijdelijke afsluiter op de nieuw geboorde put wordt weggehaald en vervangen door een definitieve installatie.

Locaties in Overijssel altijd al in beeld

19-mei-2016

Vandaag werd er in regionale media melding gemaakt van de status van de NAM-locaties in de provincie Overijssel. Locaties van NAM worden te allen tijde gemonitord op verontreiniging. De resultaten van die monitoring worden zoals altijd gedeeld bij de desbetreffende instanties. Daarop wordt actie genomen op basis van de daarvoor geldende regelgeving. Dit hebben wij in het verleden zo gedaan en zo blijven wij het in de toekomst ook doen.

Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties

18-mei-2016

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Groningen en Friesland.

Verkeersplein bij MTS Geerink groot succes

17-mei-2016

Dinsdag 17 mei hebben bijna 100 basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 van de Mariaschool uit Langeveen en CBS de Wiekslag uit Bruchterveld vol enthousiasme deelgenomen aan het Shell/VVN Mobiele Verkeersplein. Voor deze gelegenheid is het parkeerterrein bij Mts. Geerink aan de Driehoeksweg in Bruinehaar omgetoverd tot miniatuur verkeerspark. Rotondes, zebrapaden, stoplichten en een tunnel vormden onderdeel van het verkeerspark.

Werkzaamheden op NAM-locatie Spitsbergen

29-apr-2016

Op de NAM-locatie Spitsbergen bij Zuidbroek (gemeente Menterwolde) wordt in de maanden mei en juni onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

‘Sappe de pachtinner’ wint publieksprijs mediaprojecten

26-apr-2016

Middelstum - Filmmaker Paul Bezuijen ontving maandagavond 25 april in borg Ewsum de Publieksprijs Leefbaarheid voor mediaprojecten uit handen van Gerald Schotman. Voor zijn filmproject ‘Sappe de pachtinner’ verzamelde Bezuijen meer dan 2500 stemmen van het publiek.

Handhaving huidig productieniveau van 27 miljard m3

19-apr-2016

Op 19 april publiceerde NAM haar voorstel voor toekomstige gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het is de eerste stap in een stapsgewijs besluitvormingsproces, dat voor 1 oktober 2016 moet leiden tot een definitief kabinetsbesluit over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Gezien de complexiteit en maatschappelijke zorg rond het aardbevingendossier, heeft de minister van Economische Zaken besloten tot een uitgebreide consultatie van overheden, experts en bewoners voor het gaswinningsbesluit.

NAM breidt Waarderegeling uit

15-apr-2016

Sinds 29 april 2014 heeft NAM een regeling om een eventuele lagere verkoopprijs door aardbevingen te compenseren. De Waarderegeling is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen en was opengesteld voor 8 gemeenten.

Bedrijf uit Bedum start proef innovatieve straatinspecties

13-apr-2016

Horus, een bedrijf uit Bedum, is in april gestart met het verzamelen van beeldmateriaal van gebouwen in de provincie Groningen. In opdracht van NAM legt het bedrijf, bij wijze van proef, de eigenschappen van gebouwen op innovatieve wijze tot in detail vast.

Werkzaamheden op NAM-locatie Ten Boer

8-apr-2016

Op de NAM-locatie Ten Boer nabij Thesinge worden in april werkzaamheden uitgevoerd. Het werk neemt enkele dagen in beslag en kan mogelijke enige overlast voor de omgeving veroorzaken.

Buren bezoeken NAM-locatie Kloosterveen

5-apr-2016

Vrijdagmiddag 1 april waren de directe buren van de NAM-locatie in Kloosterveen van harte welkom op onze locatie om uitleg te krijgen over de aanwezige apparatuur en de gaswinning in Kloosterveen. Ruim 600 buren hadden daarvoor een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

NAM onderzoekt vier alternatieven waterinjectie Twente

31-mrt-2016

Het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor waterinjectie in Twente is nu zover dat er vier onderzoeksrichtingen zijn vastgesteld, om te bepalen wat de optimale manier is om het productiewater uit Schoonebeek te verwerken. Twee daarvan zijn varianten op waterinjectie en twee gaan uit van zuivering van het productiewater.

Werkzaamheden op NAM-locatie Kooipolder

31-mrt-2016

Op NAM-locatie Kooipolder aan de Groenedijk bij Froombosch (gemeente Slochteren) wordt groot onderhoud uitgevoerd. De locatie wordt volledig stilgelegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd.

Animatiefilm over waterinjectie

30-mrt-2016

Waterinjectie is best een ingewikkeld proces. Daarom is er een korte animatiefilm gemaakt om te laten zien hoe het proces van waterinjectie verloopt bij de olie- en gaswinning in Nederland.

Afspraken over schadeherstel en bouwkundig versterken

24-mrt-2016

In navolging van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen zijn formele samenwerkingsafspraken gemaakt tussen betrokken partijen. Deze afspraken zijn nodig om concrete invulling te geven aan de afhandeling van schade en het programma voor bouwkundig versterken.

Bevingsbestendigere wisselwoningen Loppersum stap dichterbij

21-mrt-2016

Op vrijdag 18 maart kondigden betrokken partijen aan dat er belangrijke overeenkomsten zijn getekend voor het realiseren van 21 aardbevingsbestendige wisselwoningen. De wisselwoningen worden gebouwd aan de Wirdummerweg en Over de Wijmers in Loppersum.

Onderzoek toont afwijkende uitkomsten waardedaling vastgoed

17-mrt-2016

NAM heeft het persbericht en onderzoek gelezen over waardedaling van vastgoed in de provincie Groningen. Hoogleraar George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteerde een berekening op basis van het VU-model. Deze berekening wijkt sterk af van eerder uitgevoerd onderzoek door ORTEC en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geef uw mening over kwaliteit van leven, waardeontwikkeling en economische gevolgen

17-mrt-2016

Wat zijn de maatschappelijke effecten van aardbevingen in de regio boven het Groningen-gasveld? NAM heeft dit laten inventariseren door Royal Haskoning DHV, die de bevindingen in een rapportage heeft vastgelegd. Wij willen deze bevindingen graag aan u voorleggen om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeftes van bewoners.

Op zoek naar een geschikte boorlocatie

10-mrt-2016

Bijna 80 technasiumleerlingen van het Maris College uit Den Haag, brachten dinsdagmiddag 8 maart een bezoek aan onze gaswinnings- en behandelingslocatie in Monster.

Feestelijke start Kansen voor Kinderen

9-mrt-2016

Met de ogen dicht en de oren gespitst ‘luisteren’ naar de natuur, animaties maken van aardappels en sporten met de mascottes van Donar en FC Groningen.  De kinderen en leerkrachten van openbare basisschool Hiliglo in Holwierde kregen maandagmiddag een feestelijke mix van sport-, cultuur- en natuuractiviteiten voorgeschoteld.

Aardbeving bij Froombosch

25-feb-2016

In de avond van donderdag 25 februari 2016, heeft om 23.30 uur een aardbeving plaatsgevonden bij Froombosch.

NAM heeft kennis genomen van de recente berichten over een sinkhole in Nordhausen Duitsland.

23-feb-2016

De samenstelling van de ondergrond op die locatie in Duitsland kent geen enkele overeenkomst met die van Twente. Het gebied aan de zuidrand van de Harz staat bekend als de “Gipskarst”. Dit houdt in dat er in de directe ondergrond zich grotere hoeveelheden gips bevinden, die plaatselijk op kunnen lossen (karstificatie) en grotten vormen. Dergelijk grotten kunnen instorten. Dat is een bekend fenomeen in dit gebied en is op deze plek al eerder gebeurd.

Nam plaatst extra Geofoons in Twente

18-feb-2016

Boven de drie lege gasvelden in Twente die nu in gebruik zijn voor waterinjectie heeft NAM zeven extra 'geofoons' geïnstalleerd in speciaal daarvoor geboorde 200 meter diepe putten.

Fracking op NAM locatie Saaksum zeker niet in 2016

15-feb-2016

In het najaar van 2015 heeft minister Kamp bevestigd dat fracking bij conventionele gasvelden in Nederland op een verantwoorde en veilige manier kan worden uitgevoerd. Hiermee reageerde hij op een motie in de Tweede Kamer.

Boortoren uit Assen vertrokken: nog geen winning

9-feb-2016

De boortoren in Assen-Noord is na een dikke drie maanden werk in Assen-Noord vertrokken en de locatie is inmiddels nagenoeg weer leeg. De boortoren heeft een nieuwe put naar een nieuw blok in het bestaande gasveld geboord, en een oude put afgesloten. Het wachten is nu op een vergunning om het overgebleven gas van circa 500 miljoen m3 te winnen via de nieuwste put.

Productiewater NAM voldoet aan Europese richtlijnen

25-jan-2016

Voor injectiewater worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt (injectiewater, productiewater, afvalwater). De naamgeving heeft geen enkel gevolg voor het soort vergunning die daarbij nodig zou zijn. De samenstelling van het injectiewater bepaalt namelijk welke regels van toepassing zijn, niet de naam die men aan dat injectiewater geeft.

Onderhoud en fakkelen op NAM-locatie Overschild

22-jan-2016

Op de NAM locatie Overschild aan de Schildweg in de gemeente Slochteren (tussen Eemskanaal en Schildmeer) wordt vanaf 18 januari 2016 tot medio maart 2016 groot onderhoud uitgevoerd. Er wordt ook aardgas afgefakkeld.

Productiecijfers NAM 2015

7-jan-2016

NAM produceerde in 2015 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld.