De derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich specifiek op rijwoningen en hoogbouw. Voor dit type gebouwen is in de eerste twee onderzoeksronden van de regeling nog weinig geïnnoveerd. Projectleider Julia Finkielsztajn van de NAM is blij verrast met het aantal inzendingen: “De techniek en maatschappelijke relevantie van de inzendingen zijn erg inspirerend. Ik hoop dat er een baanbrekend idee tussen zit waar de markt om zit te springen.”

De dertien aanvragen worden getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke Technische Werkgroep en Jury. Vervolgens worden de beste innovaties uitgenodigd om hun idee te presenteren. De jury bepaalt dan de hoogte van de onderzoeksbijdrage vanuit de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Eerdere onderzoeksronden

Inmiddels zijn de eerste twee studierondes van de Nieuwbouw-innovatieregeling afgerond. In die twee rondes kregen 21 innovatieve ideeën een bijdrage voor het verder onderzoeken en uitwerken van hun innovatie. Zij werkten daarvoor samen met bekende instituten zoals de TU Delft, TU Eindhoven en TNO. In totaal kregen de innovatieve ideeën in de eerste twee ronden een bedrag van € 560.000,- toegekend voor verder onderzoek.

Innovaties toepassen

Het is de bedoeling dat de innovaties in de praktijk toegepast worden. BuildinG, een samenwerking van de Hanzehogeschool en Economic Board Groningen, heeft zichzelf als doel gesteld om in Noord-Nederland innovatievere en goedkopere oplossingen te faciliteren voor een veilige en comfortabele woonomgeving. Daarom willen we met hen kijken naar de mogelijkheden van een praktische toepassing van de ideeën uit de Nieuwbouw-innovatieregeling.

Samenwerking

De Nieuwbouw-innovatieregeling is een gezamenlijk initiatief van NAM met drie partners: de Economic Board Groningen stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden, de gemeente Loppersum kijkt naar de regionale kansen die de innovatieve ideeën bieden.