Sinds 2012 steunt NAM dorpen bij de verduurzaming van de dorpshuizen in noord en oost Nederland. Het eerste project werd in Koekange (Drenthe) gerealiseerd. In alle dorpen speelt het dorpshuis of Multifunctionele Accommodatie (MFA) een belangrijke rol, maar het is steeds moeilijker om de exploitatie rond te krijgen. Met deze dorpen gaat NAM in gesprek en wordt gekeken op welke manier de leefbaarheid een steun in de rug kan krijgen. Het plaatsen van zonnepanelen blijkt daarbij zeer waardevol.