Inmiddels zijn de eerste twee studierondes van de Nieuwbouw-innovatieregeling afgerond. In die twee rondes kregen 21 innovatieve ideeën een bijdrage voor het verder onderzoeken en uitwerken van hun innovatie. Zij werkten daarvoor samen met bekende instituten zoals de TU Delft, TU Eindhoven en TNO.

De eerste innovatie is zelfs al in de praktijk gebracht: de trillingsbestendige fundering van Nederboom is toegepast bij de wisselwoningen aan de Wirdumerweg in Loppersum.

Nieuwe onderzoeksfocus
In de voorgaande twee ronden lag bij de innovaties sterk de nadruk op vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Daarvoor zijn door de deelnemers inmiddels ook al een aantal veelbelovende resultaten geboekt. De derde onderzoeksronde focust zich daarom op innovatieve oplossingen voor een ander type gebouwen: rijwoningen en gestapelde hoogbouw (appartementencomplexen).

In de derde onderzoeksronde worden alleen nieuwe vragen / onderzoeken in behandeling genomen. Ideeën die lijken op eerder gefinancierde aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. In de leidraad voor de regeling op www.nam.nl vindt u een overzicht van de gefinancierde onderzoeken uit de eerste twee ronden.

Onderzoeksvraag indienen
Ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen kunnen deelnemen aan deze derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Op www.nam.nl is een leidraad gepubliceerd waarin alle voorwaarden voor deelname staan. Uw complete aanvraag moet uiterlijk 5 september om 12.00 uur binnen zijn. U kunt uw aanvraag indienen door de benodigde gegevens naar innovatie@nam.nl te sturen.

De Nieuwbouw-innovatieregeling is een gezamenlijk initiatief van NAM en drie partners: de Economic Board Groningen stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden. Daarnaast draagt de gemeente Loppersum draagt bij in de vorm van een locatie voor innovatief bouwen.