In de harde steenlagen in de ondergrond zit olie of aardgas. In deze laag zit op kilometersdiepte van nature ook zout water, dat al miljoenen jaren contact heeft met olie of aardgas . Bij het winnen van olie en gas komt dit water ook mee naar boven uit de diepe ondergrond. Bovengronds wordt het gas en de olie gescheiden van het zoute water. Dat water wordt productiewater genoemd. 

Het wordt op een andere plek weer teruggebracht in de diepe ondergrond door het te injecteren in een eerder leeg gehaald gasveld.

Wat is waterinjectie?