New MFA and NAM office Anjum

Regionale betrokkenheid

NAM-manager Elke Rettberg: ‘Een combinatie van factoren heeft ervoor gezorgd dat de opdracht aan BAM is verleend. Belangrijk punt is onder meer dat het bedrijf veel oog voor de omgeving heeft. Het werk vindt middenin de dorpskern plaats en veilig en zorgvuldig werken zijn dan extra belangrijk. Bovendien heeft BAM toegezegd samen te gaan werken met bedrijven uit de regio.’

De contract- en kwaliteitsbewaking van het project bouw namens Stichting MFA en NAM zal worden uitgevoerd door Royal Haskoning DHV.

Verschillende architecten waren bij de plannen betrokken: Adema uit Dokkum, Kwint uit Groningen en TWA uit Burdaard.

Dorpshart Anjum

Voor het dorp Anjum is het al jarenlang een wens dat er een nieuwe MFA komt. Dankzij samenwerking tussen het MFA-bestuur, gemeente Dongeradeel en NAM kan nu een nieuw dorpshart worden gerealiseerd.

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

In de afgelopen maanden is het huidige dorpshuis De Dobbe gesloopt, zodat nu kan worden begonnen met nieuwbouw. BAM zal naar verwachting het nieuwe MFA en NAM-kantoor in het najaar van 2017 opleveren.