Wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum: “Wisselwoningen zijn een belangrijke voorwaarde om op grote schaal huizen te versterken. Bewoners moeten comfortabel kunnen wonen wanneer er vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd of hun huis ingrijpend wordt versterkt. We zijn blij dat we met deze creatieve oplossing een win-win weten te creëren voor alle betrokken partijen.”

Er is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Loppersum en Belle-Vue Energy B.V. over de aankoop van de bouwkavels op Over de Wijmers. Voor het realiseren van de nieuwbouw is een overeenkomst tussen de NAM en Belle-Vue Energy B.V.. Daarnaast is er een overeenkomst gesloten tussen NAM en Bouwmaatschappij Vuurboom voor nieuwbouw op braakliggende grond van Woningbouwvereniging Wierden & Borgen aan de Wirdummerweg. Er is vastgelegd dat de verhuur van de wisselwoningen voor de eerste 5 jaar is gegarandeerd.

Innovatieve nieuwbouw

De wisselwoningen zijn hoogwaardige, aardbevingsbestendigere woningen die passen in de toekomstige woonvraag naar starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Aan de Wirdummerweg in Loppersum bouwt Bouwmaatschappij Vuurboom in samenwerking met Wierden en Borgen 8 twee-onder-een-kapwoningen en op Over de Wijmers realiseert Belle-Vue Energy B.V. samen met Bouwborg 13 rijwoningen.

De wisselwoningen op Over de Wijmers worden mogelijk gemaakt met steun uit de Nieuwbouwregeling van NAM, terwijl het bouwconcept van Vuurboom is ontwikkeld met steun uit de Nieuwbouw Innovatieregeling.

Danny Diemeer van Belle-Vue Energy B.V.: “De absolute wil van betrokken partijen heeft ertoe geleid dat er in 4 maanden tijd, ondanks onverwachte en meestal onvoorziene hobbels, er door vertrouwen, openheid en met erkenning van ieders belangen een prima overeenkomst tot stand is gekomen. Belle-Vue Energy onderstreept hierbij blij te zijn een noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren in dit gebied voor de realisatie van de eerste wisselwoningen die vanwege de aardbevingen gerealiseerd moeten worden.”

Rolf Vuurboom van Bouwmaatschappij Vuurboom geeft aan dat alle betrokken partijen over hun eigen belangen heen hebben gekeken en open en gezamenlijk tot deze toekomstbestendige en duurzame oplossing zijn gekomen. Bij het bouwconcept worden innovaties gebruikt zoals de gepatenteerde trillingsbestendige fundaties van Nederboom. Deze fundatie maakt géén gebruik van heipalen, maar bestaat uit een plaat van trillingsabsorberend schuimbeton. Daarnaast is de woning opgebouwd met gebruik van een lichtgewicht staalframe. Deze techniek wordt in het buitenland veel toegepast in aardbevingsgebieden.

Rinze Kramer van woningstichting Wierden en Borgen: “Het is goed om te zien dat er vanuit een uitdagende vraag er door intensief overleg met alle betrokken partijen er woningen worden gerealiseerd die oplossingen en kansen biedt voor Loppersum en zijn omgeving voor de korte maar ook voor de lange termijn.”

Eerste gebruikers

De eerste gebruikers van de wisselwoningen zijn de bewoners van Jarino-woningen in Loppersum. In de periode dat voor hen vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd kunnen zij gebruik maken van de wisselwoningen.