Drilling supervisor legt uit was een boring inhoudt.

Laatste restje gas

Sinds 2013 heeft NAM aan de Oshaarseweg in Koekange een luchtscheidingsinstallatie in gebruik waarmee stikstof geproduceerd wordt. De stikstof halen we daar uit de lucht en injecteren we in het gasveld. Met behulp van stikstof komen ook de laatste restjes gas naar boven. In totaal is dit nog circa 2 miljard kuub, voldoende om de provincie Drenthe 6 jaar lang van aardgas te voorzien. Al meer dan 65 jaar wordt er gas gewonnen uit het De Wijk-gasveld. Het De Wijk-gasveld ligt onder de dorpen Koekange, Koekangerveld en Echten. De toren vertrekt voor de kerst naar de volgende klus. 

NAM-camping

In totaal is de boortoren een half jaar aan het werk geweest in de gemeente De Wolden. Op de locatie aan de Hoge Linthorst in Koekange werd een ‘NAM-camping’ opgericht waar de boorploegen sliepen.

Nederland telt 175 gasvelden in de ondergrond

Het De Wijk-gasveld is daar één van. Na 65 jaar productie is dit gasveld bijna leeg. In het diepe deel is de druk inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer vanzelf naar boven komt. Daar wordt op dit moment al stikstof geïnjecteerd om op die manier het laatste restje gas te kunnen produceren. In het ondiepe deel, waarin de nieuwe putten geboord zijn, is de druk nog redelijk hoog. In dit ondiepe deel kan door middel van stikstof injectie nog een aanzienlijk deel van het gas geproduceerd worden waarbij bodemdaling beperkt en beheersbaar zal blijven door stikstofinjectie en gasproductie te balanceren. Er is tot nu toe bijna 16 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het De Wijk-gasveld. 

Waarom nog steeds aardgas produceren?

Omdat we als inwoners van Nederland aardgas gebruiken voor het verwarmen van huizen, douche- en badwater en voor het koken van eten Elektriciteit wordt voor het grootste gedeelte opgewekt met gas. NAM voert het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse regering uit. Dat betekent dat ook het gas uit de kleine gasvelden gewonnen moet worden. Dit is een gasveld waaruit NAM al sinds 1951 gas geproduceerd heeft. Dit project gaat dus om de laatste procenten gas.

Buren op bezoek.

Aardbevingsrisico laag in dit gasveld

Een boring, waarmee als het ware de weg naar het gasveld gemaakt wordt, veroorzaakt geen aardbeving. Een eventuele beving ontstaat tijdens het proces daarna, het winnen van gas. Door de daling van de druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan leiden tot plotselinge bewegingen langs bestaande natuurlijke breuken, waardoor een lichte aardbeving plaatsvindt. Boven het De Wijk-veld is overigens tijdens de gasproductie over de afgelopen 50 jaar geen trilling geregistreerd.

Bodemdaling en aardbevingen

NAM kijkt bij de winning van gas uit al producerende gasvelden naar wat mogelijke gevolgen voor de huizen en gebouwen zouden kunnen zijn. Dit wordt geanalyseerd en opgenomen in een nog nieuw in te dienen winningsplan welke de risico’s en de hoeveelheid bodemdaling beschrijft door dit laatste deel van gasproduktie uit het De Wijk gasveld. Voor dit veld was het risico op aardbevingen laag omdat het een kleine hoeveelheid gas uit een klein gasveld betreft. Daardoor is het risico op schade aan uw huizen nog kleiner. Echter, een aardbeving is nooit uit te sluiten. In 10 procent van de 175 gasvelden in Nederland zijn er voelbare bevingen geweest.

Vragen of opmerkingen

Mocht er ondanks alle verwachtingen van de experts toch schade aan huizen ontstaan door onze activiteiten, dan vergoedt NAM die schade zondermeer. Vragen of twijfels, laat het ons weten. Er is veel informatie over dit onderwerp beschikbaar. 

Voor vragen over procedures kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement via  telefoonnummer 0592 36 91 11. De NAM centrale meldkamer is echter 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0592 36 40 00.

  • Op Facebook is NAM te vinden als NAM in De Wolden
  • Op Twitter is NAM te volgen via @ NAMbv