De derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich specifiek op het onderzoeken van oplossingen voor bevingsbestendigere rijwoningen en appartementencomplexen (gestapelde bouw). Onderzoek dat zich richt op vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen heeft een minimale kans op een bijdrage vanuit de regeling.

Onderzoeksvraag indienen

Ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen kunnen deelnemen aan deze derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Vanaf half juli publiceren we op NAMPlatform.nl een leidraad, met informatie over de informatie die moet worden aangeleverd om deel te nemen. De complete aanvraag moet uiterlijk 5 september om 12.00 uur binnen zijn. U kunt uw aanvraag indienen door de benodigde gegevens naar innovatie@nam.nl te sturen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voor deze derde ronde worden alleen nieuwe vragen / onderzoeken in behandeling genomen. Ideeën die lijken op eerder gefinancierde aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. In de te publiceren leidraad vindt u een overzicht van de gefinancierde onderzoeken uit de eerste twee ronden.

Kennismakingsbijeenkomst

De aftrap voor de derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling vindt woensdag 6 juli om 13.00 uur plaats in Middelstum. Ingenieursbureaus, constructeurs, uitvinders, architecten, technische instituten, onderwijsinstellingen of samenwerkingsverbanden die interesse hebben deel te nemen, zijn van harte welkom in Middelstum. U kunt zich hiervoor aanmelden via innovatie@nam.nl.

Samenwerking

De Nieuwbouw-innovatieregeling is een gezamenlijk initiatief van NAM met drie partners: de Economic Board Groningen stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden, de gemeente Loppersum draagt bij in de vorm van een locatie voor innovatief bouwen.