Voor de data-analyse is alle informatie gebruikt die bij het onderzoek is verzameld, zoals bouwjaar woning, constructie, materiaalgebruik, bodemopbouw, omgeving, scheurwijdte en lengte, et cetera. Naast de gemelde schades zijn alle schades van de woningen geïnventariseerd en meegenomen in het onderzoek. Binnen het onderzoek is gezocht naar verbanden waarmee de relatie tussen de aardbeving en de schade kan worden aangetoond. Zo is bijvoorbeeld onderzocht of het aantal schades in een woning richting het epicentrum toeneemt. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook andere verbanden die zijn onderzocht tonen geen relatie aan tussen de aardbeving en de gerapporteerde schades.

Het eindrapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt verslag gedaan van de onderzoeksopzet en de algemene resultaten. Het tweede deel bestaat uit de individuele rapporten van de woningen van de schademelders.

In totaal zijn er 111 meldingen bij NAM binnengekomen. De laatste melding dateert van enkele weken geleden. Alle schademeldingen zijn individueel beoordeeld. Vandaag is het eerste deel van het rapport gepubliceerd. In de loop van deze week ontvangt iedere melder de resultaten van het specifieke onderzoek in zijn woning. Bij elke schademelding is aangegeven wat de oorzaak  van de schadevorming is. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende vormen van bouw- of constructiefouten ontdekt. De onderzoekers van Witteveen+ Bos zullen de individuele bewoners benaderen om desgewenst  mondeling een nadere toelichting op het hoofdrapport alsook het individuele rapport te geven.

Bekijk het volledige rapport van Witteveen+Bos.