Het EPI kenniscentrum startte ruim anderhalf jaar geleden met de training Communicatie en Gedrag in aardbevingsgebieden. Deze opleiding is onderdeel van de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen (CVW).

Kennis en ervaringen delen
Tijdens de feestelijke uitreiking van het 4000ste certificaat, werden praktijkervaringen gedeeld met de aanwezigen. “We zijn benieuwd hoe deze training, na anderhalf jaar, in de praktijk uitpakt”, lichtte Jeroen Rijnhart in een korte inleiding toe. “Om die reden hebben we zowel trainers als bouwvaklieden gevraagd hun ervaringen hier met u te delen.”

De vaklieden die de opleiding Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden deden, laten zich er zonder uitzondering positief over uit. De aangeleerde vaardigheden blijken overal toe te passen, zo geven zij aan.

De cursisten ervaren bovendien de toegevoegde waarde in hun dagelijkse werk. Zo zei Gerko, de ontvanger van 4001e certificaat: “De behandelde onderwerpen zijn praktisch en nuttig. Je bent vaak heel druk bezig met jezelf en met het werk. Maar het is ook belangrijk dat je leert om stil te staan bij de ander.”

Vanuit de praktijk komen veel verzoeken deel te nemen aan de training over communicatie en gedrag. De teller staat inmiddels al op meer dan 5000 aanvragen voor deelname. 

EPI kenniscentrum
In de bouw bestaat een enorme behoefte aan specifieke kennis over bevingsbestendig bouwen. Het EPI kenniscentrum verzorgt praktische opleidingen en trainingen op diverse niveaus over aardbevingsbestendiger bouwen. Het EPI kenniscentrum is een gezamenlijk initiatief van Alfa-college in Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. EPI staat voor Educatie, Praktijk en Innovatie.

Bevingsbestendig bouwen
Met het EPI kenniscentrum krijgt de Groningse bouwsector de kans de kwaliteit van de branche te verbeteren. Behalve de training Communicatie en gedrag, draagt het EPI kenniscentrum ook bij aan de ontwikkeling van gerichte kennis voor de bouw. NAM steunt het EPI kenniscentrum zowel inhoudelijk als financieel.

Jan Emmo Hut, directeur Bouwkundig Versterken bij CVW benadrukte dat het uniek is in Nederland dat er in de bouwsector op zo’n grote schaal wordt geïnvesteerd in opleiding: “De aannemers plukken de vruchten van deze investering in de kwaliteit van de aannemerij.”

Zowel grote als kleine bouwondernemers kunnen gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden, dankzij de laagdrempelige Erkenningsregeling van CVW. NAM ziet een belangrijke rol voor de onderwijsinstellingen in nauwe samenwerking met CVW. Met elkaar kunnen zij het kwaliteitsniveau van aannemers waarborgen en waar mogelijk verbeteren.