Tijdens de tests worden de verbindingen tussen de wanden en plafonds onder druk gezet. Dit wordt een push-over test genoemd. De constructie van twee aan elkaar geschakelde appartementen wordt onder druk gezet. De bouwstijl staat in de bouwsector bekend als tunnelbouw en wordt veel toegepast bij flats.

De tests geven informatie over het gedrag van verbindingen in gestapelde hoogbouw, zoals flats. Dankzij de onderzoeksresultaten, en de informatie die al beschikbaar is over de sterkte van beton, kan beter gemodelleerd worden hoe gestapelde hoogbouw reageert bij een aardbeving. Dit helpt om in kaart te brengen hoe gebouwen versterkt moeten worden.

Groningse aannemer

Speciaal voor het onderzoek bouwde de Groningse aannemer Bouwborg het gebouw van gewapend beton in het laboratorium van EUcentre in het Italiaanse Pavia. NAM schakelde hiervoor bewust een Groningse partij in, omdat zij goed bekend zijn met de Nederlandse verbindingen. Bouwborg is in december afgereisd naar Pavia en de constructie is net voor de kerstdagen opgeleverd. Het beton moet de komende tijd uitharden, zodat in februari de tests uitgevoerd kunnen worden.

Onderzoek door EUcentre

EUcentre heeft vanaf 2015 in opdracht van NAM tientallen tests uitgevoerd naar de sterkte van gebouwen in Groningen. Dit waren tests op individuele bakstenen, nagebouwde Groningse muren en tests met volledige nagebouwde Groningse huizen. Door middel van dit type onderzoek is met name het beeld verbeterd van de sterkte van bakstenen en metselwerk. 

Naast EUcentre voeren ook de TU Delft, TU Eindhoven en ingenieursbureau Arup dit type onderzoek uit. Dit gebeurt zowel in laboratoria als in bestaande huizen in de provincie Groningen. Alle onderzoeksresultaten samen geven een steeds nauwkeuriger beeld van de sterkte van gebouwen in Groningen.

De eerder afgeronde onderzoeken over de sterkte van Groningse gebouwen zijn openbaar via Feiten & Cijfers en op de website van EUcentre.