Fakkelen op NAM-locatie De Eeker

Op maandag 11 april start NAM met onderhoudswerkzaamheden op de NAM-locatie De Eeker. Deze locatie ligt aan de Kanaalweg nabij Scheemda. Voor aanvang van deze werkzaamheden wordt aardgas afgefakkeld, dit vindt tijdens daguren plaats op maandag 11 april, en mogelijk ook op dinsdag 12 april.

Fakkelen op NAM-locatie Eemskanaal

In april worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de NAM-locatie Eemskanaal. Deze locatie ligt aan het Slochterdiep nabij Lagelanden (gemeente Slochteren). Er wordt naar verwachting op maandag 11 april, donderdag 21 april en dinsdag 26 april tijdens daguren gefakkeld.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden en fakkelen zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.