Wanneer?

Het fakkelen start op vrijdag 26 augustus en zal naar verwachting enkele dagen in beslag nemen.

Wat merkt u ervan?

Op de fakkel van de ondergrondse gasopslag is altijd een vlam aanwezig, meestal niet of nauwelijks zichtbaar. Ditmaal zal de vlam vanuit de wijde omgeving te zien zijn.

Waarom affakkelen?

Aardgas bevat o.a. het broeikasgas methaan, door het aardgas te verbranden komt dit methaan niet in de atmosfeer terecht. Dit is beter voor het milieu.

Wat doet NAM op de opslag?

NAM voert groot onderhoud uit op de locatie in Grijpskerk. De werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden nadat de locatie volledig buiten gebruik en veilig is gesteld. De injectie en productie van aardgas wordt daarvoor beƫindigd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Henk Koop, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363948. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.