Wanneer?

Maandagochtend 8 augustus is daarom vanaf circa 7.30 uur een grote vlam zichtbaar op de NAM-locatie. Het verbranden van het aardgas is een onafgebroken proces dat naar verwachting 24 uur in beslag neemt.

Wat merkt de omgeving ervan?

De fakkel van de gasbehandelingsinstallaties is een vlam die vanuit de wijde omgeving zichtbaar zal zijn.

Wat gebeurt op de gasbehandelingsinstallatie?

Op de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder komt circa de helft van het Nederlandse aardgas dat op zee wordt gewonnen aan land. Na behandeling wordt het aardgas gebruikt om de industrie van energie te voorzien en onze huizen te verwarmen.

 

Voor een veilige en efficiënte aardgasproductie vinden voortdurend werkzaamheden op de locatie plaats. Voor het groot onderhoud is het noodzakelijk om het aardgas dat nog in de leidingen en installaties aanwezig is af te fakkelen. Dit aardgas kan niet worden verwerkt voor gebruik. Het fakkelen is de meest milieuvriendelijke wijze om dit aardgas te verwijderen. De productie van aardgas op de offshore platforms wordt tijdelijk stil gelegd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Hans Ardesch, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-369111. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.