"NAM Feestelijke lancering Kansen voor Kinderen, Netherlands, 2016"

De school was het decor voor de aftrap van Kansen voor Kinderen: een uniek project van elf partners uit Noord-Nederland. Zij willen samen met leerkrachten en kinderen in het basisonderwijs een vernieuwend, leuk en leerzaam programma rond het thema gezondheid & leefbaarheid ontwerpen.

Primeur

Noordoost-Groningen heeft de primeur. De gezondheid en leefbaarheid van deze regio staan onder druk. Tegelijkertijd barst  de bevolking  van de ambitie om hier iets aan te doen.  Het versterken van 21st century skills staat daarom centraal  in de pilot en het programma van Kansen voor Kinderen. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van  eigentijdse vaardigheden zoals zelfreflectie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, creativiteit en omgevingsbewustzijn.

Na afloop wordt het project met leerkrachten en kinderen geëvalueerd. Leerkrachten en ouders worden benaderd om aan workshops en interviews mee te doen zodat hun vragen en ideeën over gezondheid en leefbaarheid ook helder worden.  Voor  scholen in de regio boven het Groningen-gasveld die  niet meedoen aan de pilot is een keuzemenu samengesteld. De belangstelling hiervoor is groot. In totaal komen bijna 30 scholen in aanraking met Kansen voor Kinderen.

Partners

De partners die Kansen voor Kinderen vormen zijn: het Instituut voor Natuureducatie, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting De Boer Op Noord, Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Donar, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Groningen Noord, Museum Landgoed Verhildersum, Brouwerij Bulthuis, Cultuurclick Groningen en de GGD. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) coördineert het project.

Zowel de pilot als het keuzemenu zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma en worden kosteloos aangeboden aan scholen boven het Groningen-gasveld.